Grzywna za brak aktualizacji w BIK (art. 67 projektowanej ustawy o kredycie hipotecznym)

Ciężar dowodu w procesie o spłatę kredytu

Cóż za koincydencja: wczoraj w Dzienniku Ustaw ukazał się tekst jednolity ustawy o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528) — niedawno też zwrócono mi uwagę na opublikowany na stronach RCL projekt ustawy o kredycie hipotecznym. W znacznej mierze powiela on rozwiązania znane już dziś właśnie z regulacji odnoszącej się do kredytu konsumenckiego (w pewnym … Czytaj dalej

Błędne dane w BIK a naruszenie dóbr osobistych

Czas na kolejne ciekawe orzeczenie do sztambucha: utworzony na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego rejestr dłużników nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych, nawet jeśli informacja o długu klienta jest nieaktualna lub nieprawdziwa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 listopada 2014 r., sygn. akt I ACa 641/14). Wyrok, który warto mieć w pamięci … Czytaj dalej