Czy można żądać informacji o danych przetwarzanych w policyjnych bazach KCIK i KSIP?

RODO pozwala każdemu na otrzymanie informacji o przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych — o rodzaju danych, celach przetwarzania, odbiorcach, którym dane zostały udostępnione — a także żądać usunięcia danych, to oczywista oczywistość. Prawo to jednak nie jest nieograniczone — zatem czy możliwe jest uzyskanie informacji o danych przetwarzanych przez policję w bazach prowadzonych w celu … Dowiedz się więcej

Czy zatarcie wyroku za jazdę po alkoholu oznacza zniesienie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

A skoro kilka lat temu było o tym, że nawet zatarte skazanie za przestępstwo może okazać się przyczyną odmowy wydania pozwolenia na broń, dziś czas na kilka zdań o tym, że zatarcie skazania za jazdę po alkoholu oznacza fikcję niekaralności — ale nie oznacza automagicznego zniesienia orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zatem kierowca, który znów został złapany na … Dowiedz się więcej

Czy zatarty wyrok za przestępstwo może być przyczyną odmowy wydania pozwolenia na broń — żołnierzowi, który służy z karabinem w ręku?

O pozwolenie na broń może się ubiegać wyłącznie osoba, która nie stwarza zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa. Przesłanki tej nie sposób oceniać wyłącznie na podstawie wyroków skazujących za przestępstwa, podobnie zatarcie skazania (i fikcja niekaralności) nie musi oznaczać, że zainteresowany jest „czysty”, to oczywista oczywistość. Zatem czy możliwa jest, ze względu na stwarzane ryzyko, odmowa wydania … Dowiedz się więcej

Policja musi — z czasem — usuwać dane ze swoich baz (TSUE)

Czy przepisy przewidujące wieczne, tj. aż do śmierci, przetwarzanie danych sprawców przestępstw w policyjnych rejestrach są zgodne z prawem unijnym? Czy jednak przechowywanie w policyjnej bazie danych osób karanych, w celach operacyjnych, dla potrzeb prowadzenia dochodzeń w przyszłości — bez możliwości wcześniejszego usunięcia — nie daje się obronić w kontekście przysługującego każdemu prawa do ochrony życia … Dowiedz się więcej

Czy sprawca przestępstwa może być nazywany osobą o nieskazitelnym charakterze — jeśli skazanie uległo już zatarciu?

Warunkiem wpisu na listę radców prawnych jest nieskazitelność charakteru, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Czy zatem o wpis może ubiegać się osoba, która kiedyś została skazana za popełnione przestępstwa — ale jej wyroku skazujące uległy już zatarciu? Czy jednak fikcja niekaralności wynikająca z zatarcia skazania to jedno — a etyka i moralność to drugie? wyrok … Dowiedz się więcej