Czy policja może cofnąć pozwolenie na broń sprawcy przestępstwa — po zatarciu skazania?

Jednym ze skutków prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne jest odebranie pozwolenia na posiadanie broni, to oczywista oczywistość. Czy to jednak oznacza, że zatarcie skazania wyklucza cofnięcie pozwolenia na broń? Czy jednak przepis, w myśl którego skazanie „uważa się za niebyłe” odnosi się wyłącznie do zasad prawa karnego — no a skoro sprawcy przestępstw nie powinni … Czytaj dalej

Czy można odmówić pozwolenia na broń — bo wnioskujący był w przeszłości karany (ale wyroki uległy już zatarciu)?

Oczywistą oczywistością jest, że pozwolenia na broń nie otrzyma osoba, która została prawomocnie skazana za poważne przestępstwo. Jednak upływ czasu wiąże się z zatarciem skazania, skutkiem jego jest uzyskanie statusu osoby niekaranej. Można zatem zapytać: czy popełnienie przestępstwa, za które skazanie uległo już zatarciu, może być podstawą odmowy wydania pozwolenia na broń? wyrok NSA z 30 … Czytaj dalej

Ułaskawienie osoby niekaranej

A skoro jutro Sąd Najwyższy ma rozpoznać kasacje ws. byłych szefów CBA (w tym ministra Mariusza Kamińskiego, II KK 313/16) — dziś parę akapitów o tym czy możliwe jest ułaskawienie osoby niekaranej? Brzmi jak paradoks, ale świat — w tym także orzecznictwo Sądu Najwyższego — składa się także z paradoksów. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia … Czytaj dalej

Upublicznienie informacji o kryminalnej przeszłości osoby zajmującej stanowisko publiczne

Jaki ten świat jest mały: nie wiem czy rozpoznano już sprawę wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji (jednostka podległa MEN), który zrezygnował z pracy po tym jak prasa podała, że ma on (zatarty) wyrok za paserstwo (wyrok SN z 29 października 2015 r., I CSK 893/14), natomiast wątek ten wraca w innych orzeczeniach. Zatem dzień przed rozpoczęciem nowego roku … Czytaj dalej

Zatarcie skazania: publiczne ujawnienie przestępstwa sprzed lat może być uzasadnione

NaTemat.pl przypomina przeszłość działacza sportowego, który z sali sądowej poszedł w biznesy — można zatem postawić pytanie: na ile prasie (opinii publicznej) wolno interesować się i wyciągać kryminalną przeszłość osób, zwłaszcza jeśli doszło już do zatarcia skazania? (na podstawie wyroku SN z 29 października 2015 r., I CSK 893/14). wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2015 r. … Czytaj dalej