Czy wierzyciel Skarbu Państwa, który ściągnął pieniądze z konta powiatu, jest bezpodstawnie wzbogacony?

A skoro wczoraj było o tym, że adwokat nie odpowiada za przegrany proces — lecz co najwyżej za brak należytej staranności przy wykonaniu zlecenia — dziś kilka zdań o tym czy powiat ponosi odpowiedzialność za działania Skarbu Państwa — a w szczególności czy jeśli wierzyciel wyegzekwuje dług państwa z rachunku powiatu, można mówić o bezprawnej … Dowiedz się więcej