Nieprzewidywalność gry na automacie nie zależy od potencjalnej możliwości sprawdzenia puli jej wyników

W serwisie internetowym SN opublikowano uzasadnienie niedawnego orzeczenia, w którym odniesiono się do kwestii nieprzewidywalności wyniku gry na automacie — jako warunku zakwalifikowania jej jako gry hazardowej — w kontekście możliwości sprawdzenia wyników przez gracza. postanowienie Sądu Najwyższego z 9 listopada 2021 r. (I KZP 4/21)Pojęcia „losowy charakter gry” oraz „element losowości”, o których mowa … Dowiedz się więcej

Czy możliwość sprawdzenia wszystkich potencjalnych wyników wyklucza element losowości w grze na automatach? (I KZP 4/21)

A teraz coś, co tygrysy lubią najbardziej robić w lipcowym gorącu — czyli mieć szansę na popisanie się interdyscyplinarną erudycją w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: na ile losowy charakter gry hazardowej definiuje element losowości, który wszakże zależy od konstrukcji automatu do gier — w tym jego oprogramowania, którego algorytm może przewidywać skończoną i całkiem przewidywalną listę wyników? Bo tak mniej-więcej należy … Dowiedz się więcej

Czy wynajmujący powierzchnię we własnym lokalu — na której stanęły nielegalne automaty — jest „urządzającym” gry hazardowe?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy wynajem lokalu pod nielegalne automaty do gier może być traktowane jako urządzanie gier hazardowych? postanowienie Sądu Najwyższego z 9 maja 2019 r. (III KK 78/18) Realizacja znamienia „urządza” (art. 107 § 1 kks) wymaga podjęcia czynności związanych ściśle z organizowaniem gry hazardowej. Orzeczenie wydano w sprawie mężczyzny … Dowiedz się więcej

Czy wcześniejsze skazanie za takie same czyny popełnione w tym samym czasie oznacza res iudicata?

Czy kilka identycznych czynów, które zostały popełnione w tym samym czasie — i zostały zakwalifikowane jako takie samo przestępstwo, za co sprawca został już prawomocnie skazany — oznacza, że w sprawie mamy res iudicata? (wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2018 r., V KK 399/18). Orzeczenie wydano w sprawie mężczyzny (osoby zajmującej się sprawami gospodarczymi spółki … Dowiedz się więcej

Czy wydzierżawianie lokalu, w którym dzierżawca stawia jednorękiego bandytę, jest przestępstwem nielegalnego urządzania gier hazardowych?

A skoro już dziś tzw. Trybunał Konstytucyjny ma zająć się skargą dotyczącą opodatkowania gier hazardowych (SK 3/14), to czas na podchwytliwe pytanie: czy wydzierżawianie powierzchni w lokalu, w którym dzierżawca stawia jednorękiego bandytę, może być kwalifikowane jako przestępstwo urządzania gier hazardowych? No i czy rozbieżności w orzecznictwie mogą skutkować uniewinnieniem sprawcy — na podstawie przepisów … Dowiedz się więcej