Czy usunięcie danych osobowych skarżącego może być podstawą do umorzenia postępowania w/s jego skargi?

Dziś czas na kilka zdań o jednej z tych niemożliwych spraw: wierzyciel pomylił się co do tożsamości dłużnika, więc nie tylko przez lata przetwarzał dane osobowe niewłaściwego człowieka, ale pozwał go do sądu. Błędne dane z rejestru dłużników usuwa dopiero pod wpływem prowadzonego przez PUODO postępowania, zastrzegając, że nadal będzie je przetwarzać w innym celu … Czytaj dalej

Czy składanie fałszywych wniosków o pożyczkę jest przestępstwem nielegalnego przetwarzania danych osobowych?

A skoro niedawno było o tym, że filmowanie policjantów wykonujących czynności służbowe jest przetwarzaniem ich danych osobowych, dziś czas kilka akapitów o tym, że wykorzystywanie nielegalnie pozyskanych danych osobowych w celu składania fałszywych wniosków o pożyczkę jest przestępstwem (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 23 stycznia 2019 r., sygn. akt II AKa 405/18). Sprawa dotyczyła … Czytaj dalej

Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika (projekt art. 22(1b) par. 2 kp)

prywatny monitoring

Kilka dni temu do Izby Poselskiej wpłynął od dawna zapowiadany, a chyba nieco zapomniany (a może nawet zaginiony) rządowy projekt ustawy „głębiej wdrażającej” RODO (głębiej, bo przecież pierwszym etapem wdrożenia jest ustawa z maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) — czyli ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk … Czytaj dalej