Kodeks pracy nie tworzy prawnego domniemania zatrudnienia pracowniczego

Czy z kodeksu pracy wynika domniemanie zatrudnienia pracowniczego? Czy stosunek pracy jest domyślną formą zatrudnienia i świadczenia pracy? Czy jednak kluczowa jest zgodna wola stron, dzięki czemu dopuszczalne jest świadczenie pracy w oparciu o umowę cywilnoprawną? I, wcale nie na marginesie: skoro cechą stosunku pracy jest podległość, dopiero brak jakiegokolwiek podporządkowania pracowniczego pozwala zakwalifikować umowę jako … Czytaj dalej

Wydanie świadectwa pracy po przekształceniu stosunku służbowego KAS

A skoro w sobotę było o psach służbowych KAS, to dziś czas na kilka akapitów o tym czy przekształcenie stosunku służbowego funkcjonariusza KAS w stosunek pracowniczy oznacza obowiązek wydania świadectwa służby? Czy jednak mamy tu do czynienia z kontynuacją zatrudnienia z mocy prawa, więc świadectwo się nie należy? uchwała Sądu Najwyższego z 19 lutego 2020 … Czytaj dalej

Czy odmowa zatrudnienia córki działacza partyjnego oznacza dyskryminację w zatrudnieniu?

Lipiec mamy dość gorący politycznie, gdzie „córka leśnika” jest tylko skromną anegdotą. Warto jednak prześledzić losy sporu, który sprowadza się do prostego pytania: czy odmowa zatrudnienia w urzędzie stanowi dyskryminację w zatrudnieniu — jeśli kandydatka jest córką działacza partyjnego pracującego w tym samym urzędzie, a działacz ów ma jakieś konflikty ze swoją organizacją polityczną? wyrok … Czytaj dalej