Tajemnica przedsiębiorcy uzasadnia odmowę udostępnienia informacji publicznej — ale do tego nie wystarczy klauzula poufności

Czy odmowa udostępnienia informacji publicznej obejmującej umowę cywilnoprawną może wynikać z tego, że strony zawarły w niej klauzulę o zachowaniu jej treści w poufności? Czy jednak sama „formułka” to za mało, zaś ocena, iż żądanie dotyczy informacji objętych tajemnicą przedsiębiorcy powinna wynikać z merytorycznej oceny danych? (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2021 r., III … Czytaj dalej

Wysokość wynagrodzenia członków zarządu NZOZ to informacja publiczna

Czy przepisy i udostępnieniu informacji publicznej dotyczą także wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez członków zarządu i rady nadzorczej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, którego jedynym właścicielem jest powiat? Czy jednak dane te podlegają ochronie ze względu na prywatność osób fizycznych, które nie mogą być traktowane jako osoby pełniące funkcje publiczne? A może wynagrodzenie członków organów podlega ochronie … Czytaj dalej

Udział w pikiecie przeciwko chlebodawcy nie może być podstawą dyscyplinarnego zwolnienia

Czy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie za udział w pikiecie, podczas której protestowano przeciwko warunkom zatrudnienia? Czy jednak dyscyplinarka dla pracownika za krytyczne wypowiedzi narusza wolność słowa? I przy okazji: czy pracodawca może zakazywać pracownikom kontaktów z mediami i udzielania wypowiedzi dla prasy? (nieprawomocny wyrok SR dla Wrocławia-Śródmieścia z 20 listopada 2019 r., X P … Czytaj dalej

Czy umowa o zakazie konkurencji pracowniczej może przewidywać karę umowną za naruszenie tajemnicy pracodawcy?

Poniedziałek, wszyscy w pracy? A gdyby tak rzucić to wszystko w diabły, wyjechać w Bieszczady, pić piwo i rąbać drewno — i żyć z odszkodowania za powstrzymywanie się od pracy dla konkurencji? Mnie od razu nasunęłoby się takie pytanie: czy zakaz konkurencji „gryzie się” z odpowiedzialnością ex-pracownika za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, więc pracodawca nie może … Czytaj dalej

Przesyłanie danych pracodawcy na własną skrzynkę email może być podstawą dyscyplinarki — jeśli dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa

Poniedziałek to tradycyjny czas powrotu do pracy — a na tutejszych łamach do prawa pracy. Dziś zatem czas na kilka akapitów o tym, że przesyłanie przez pracownika danych i informacji należących do pracodawcy może być podstawą do dyscyplinarki — pod warunkiem jednak, że mowa jest o naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa (wyrok Sądu Najwyższego z 10 maja … Czytaj dalej