Czy można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który odmówił przymusowego badania alkomatem — ale przetestował się dobrowolnie (i był trzeźwy)?

Czy przedsiębiorstwo transportowe może nałożyć na kierowców obowiązek badania alkomatem — na wszelki wypadek, przed przystąpieniem do pracy? Czy pracownik, który nie pił — i wobec którego nie wysuwa się zarzutu, że jest pijany — musi poddać się takiemu badaniu, pod rygorem dyscyplinarnego zwolnienia? Czy jednak przymusowa i prewencyjna weryfikacja stanu trzeźwości jest dopuszczalna tylko w przypadku … Czytaj dalej

Czy uniewinnienie od zarzutów dyscyplinarnych oznacza, że wszczęcie postępowania naruszyło dobra osobiste pracownika?

Czy dyscyplinarne zawieszenie nauczyciela w obowiązkach pracowniczych — który następnie został uniewinniony od wszystkich zarzutów — oznacza, że pracodawca dopuścił się naruszenia jego dóbr osobistych? Czy w przypadku fiaska postępowania dyscyplinarnego pracownik może żądać odszkodowania i zadośćuczynienia? wyrok Sądu Najwyższego z 23 maja 2019 r. (III PK 72/18) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z … Czytaj dalej

Czy można „blefować” w dyskusji o przyczynach katastrofy smoleńskiej?

strajk pilotów siła wyższa

A skoro jutro mamy rocznicę bitwy pod Grunwaldem — wielkiego sukcesu polsko-litewskiego oręża, którego zapewne by nie było, gdyby nie sprytny blef Jogaiły syna Algirdasa — to dziś jest chyba dobry dzień na poświęcenie kilku akapitów pytaniu: czy można stosować „blef” i kłamstwo w sporze o przyczyny smoleńskiej katastrofy Tu-154 — i czy stosowanie takich … Czytaj dalej

Stosowanie prowokacji przez pracodawcę: przyjęcie kontrolowanej łapówki jako podstawa dyscyplinarki

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Czy stosowanie prowokacji przez pracodawcę w celu sprawdzenia lojalności i wiarygodności pracownika jest dopuszczalne? Czy pracodawca może sprowokować podwładnego do przyjęcia łapówki — aby następnie zwolnić go z pracy w trybie dyscyplinarnym? wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2017 r. (III PK 161/16) Posłużenie się przez pracodawcę w porozumieniu z jednym z kontrahentów „łapówką kontrolowaną” … Czytaj dalej

Weekendowy dyżur „pod telefonem” nie narusza dóbr osobistych pracowników sądu

Czy weekendowy „dyżur pod telefonem” pracownika sądu może być oceniany jako naruszenie jego prawa do życia rodzinnego, prywatności — oraz norm czasu pracy? Czy można wyznaczyć do obsługi posiedzeń aresztowych wyłącznie pracowników sekretariatu wydziału karnego, czy jednak powinno się równomiernie obciążać wszystkich zatrudnionych w sądzie? wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2017 r. (I PK … Czytaj dalej