Czy nierówności płacowe oznaczają, że pracodawca może obniżyć pensje najlepiej zarabiającym?

Czy pracodawca może wypłacać pracownikom zatrudnionym na takim samym stanowisku, wykonującym analogiczną pracę — o identycznej jakości — wynagrodzenie w różnej wysokości? Czy w takich okolicznościach wysokość wynagrodzenia powinna być równa? Czy nierówności płacowe oznaczają, że pracodawca może obniżyć pensje lepiej zarabiającym — czy raczej powinien równać w górę? nieprawomocny wyrok SR w Bydgoszczy z … Czytaj dalej

Sąd Najwyższy: ustawowe „wygaśnięcie” stosunku pracy przy reorganizacji urzędów czasem zbytnio przypomina zwykłe wypowiedzenie

dochodzenie szkód łowieckich

Czy ustawodawca może, całkowicie dowolnie, zadekretować wygaśnięcie stosunku pracy z mocy prawa pracowników reorganizowanego urzędu — ale decyzję odnośnie wygaśnięcia umowy o pracę konkretnego pracownika pozostawić woli innego urzędnika? Czy jednak w takim przypadku — skoro owo wygaśnięcie zależeć ma od czyjejś decyzji — można odnieść wrażenie, że de facto jest to wypowiedzenie umowy o … Czytaj dalej

Pracodawca może różnicować wysokość wynagrodzenia ze względu na staż pracy — ale tylko raz

Wielu pracowników uważa różnice płacowe za krzywdzące, zwłaszcza jeśli wynikają z pozornie niezrozumiałych przesłanek. Czy na przykład wysokość wynagrodzenia może zależeć od stażu pracy? Czy pracownik, który pracuje dłużej, powinien być wynagradzany lepiej od tego, który przyjął się później? Zdaniem Sądu Najwyższego zróżnicowane płac może wynikać z długości stażu pracy — pod warunkiem, że kryterium … Czytaj dalej

Dyskryminacja przy rekrutacji wewnętrznej na stanowisko kierownicze

Dziś tekst dla tych, którzy zamierzają ubiegać się o awans w rekrutacji wewnętrznej — czy odmowa zatrudnienia na wyższym stanowisku oznacza automatycznie dyskryminację pracowniczą? Czy na ocenę faktów będzie miał ewentualny brak przejrzystości procedury rekrutacyjnej — być może nawet faworyzowanie pewnych osób? (bazując na wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 grudnia 2015 r., sygn. akt III … Czytaj dalej

Dyskryminacja pracownika a zmiana pracodawcy w trybie art. 23(1) kp

Kto powiedział, że o prawie pracy można pisać tylko w poniedziałki? Ja tego nie powiedziałem, zatem już dziś na tapetę bierzemy kolejne ciekawe orzeczenie Sądu Najwyższego — czyli na ile przekazanie pracownika w trybie art. 23(1) kp oraz wiążące się z tym relatywne obniżenie wynagrodzenia może oznaczać zastosowanie kryterium dyskryminacyjnego? wyrok Sądu Najwyższego z 4 … Czytaj dalej