Czy przełożony odpowiada za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez swego podwładnego?

A skoro w piątek było o tym, że czasem trudno powiedzieć czy nieostrożne przechodzenie przez ulicę oznacza spowodowanie czy przyczynienie się do wypadku, w poniedziałek czas na kilka zdań o tym jak wygląda odpowiedzialność przełożonego za szkodę wyrządzoną przez podwładnych — czyli czy szef powinien sprawdzać po pracowniku, bo jak nie, to mu pracodawca zarzuci niedbalstwo … Czytaj dalej

Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych nie oznacza umyślnego wyrządzenia szkody pracodawcy

Pracownik, który umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę, odpowiada za nią w pełni, tj. nie tylko do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Czy jednak o umyślności decyduje działania pracownika — czy jednak celowość wyrządzenia szkody? Czy pracownik, który się nie stara, chociaż powinien (i wie, że powinien), jest umyślnie winny powstałej w ten sposób szkody? Czy jednak odpowiedzialność majątkowa pracownika … Czytaj dalej

Czy fakt, że pracownik nie nabija sprzedaży na kasę fiskalną dowodzi, że kradnie utarg?

nienabicie drobnej transakcji kasę fiskalną

Czy film z monitoringu, z którego wynika, że pracownik nie rejestruje sprzedaży na kasie, może być dowodem na kradzież utargu? Czy dowodem na wyrządzenie szkody pracodawcy przez pracownika będzie pisemne przyznanie się do winy — podyktowane przez przełożonego? Czy pracownik musi zwracać brakujące pieniądze tylko przez to, że zobowiązał się do tego w pisemnym oświadczeniu? (wyrok … Czytaj dalej

Czy pracodawca może dochodzić odszkodowania od dyrektora, który podpisywał umowy o dzieło zamiast zlecenia (więc trzeba było dopłacić składki na ZUS)?

Czy dyrektor zakładu pracy może ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy wskutek niewłaściwego zarządzania pracownikami, na przykład podpisywania umów o dzieło, które zostały przez ZUS uznane jako umowy zlecenia? Czy w takim przypadku szkodą będzie wysokość składek do zapłacenia — czy raczej tylko odsetek od tych kwot? A przy okazji: czy momentem wyrządzenia szkody jest … Czytaj dalej

Odpowiedzialność pracownika za prywatne używanie służbowego samochodu

skazanie inne przestępstwo ekstradycja

Czy odpowiedzialność pracownika za prywatne używanie służbowego samochodu określają przepisy kodeksu pracy o szkodzie wyrządzonej pracodawcy? Czy jednak, skoro działanie nie ma związku ze stosunkiem pracy, można sięgnąć do przepisów o odpowiedzialności cywilnej? Jak w takim przypadku liczyć wysokość odszkodowania należnego pracodawcy? (wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 2018 r., I PK 142/17). Spór dotyczył odpowiedzialności za … Czytaj dalej