Czy główny księgowy może zwolnić się z odpowiedzialności za błędne księgowanie — bo popełnił je inny pracownik księgowości?

Pierwszy poniedziałek nowego roku, czas wracać do pracy. Dla osłody garść prostych pytań: czy główny księgowy ponosi odpowiedzialność za błędy w księgowaniu popełnione przez jego podwładnych? Czy jednak nie można mu przypisać odpowiedzialności wadliwy nadzór nad innymi pracownikami księgowości? A przy okazji: czy pracodawca powinien odliczyć od należnego odszkodowania kwoty, które mógł uzyskać wpłacając „oszczędzane” … Dowiedz się więcej

Czy zasady odpowiedzialności materialnej pracownika mogą wynikać z ugody zawartej z pracodawcą?

Wakacje, czyli odpoczywa ktoś, żeby pracować mógł ktoś (inny). Dziś zatem kilka akapitów o tym czy zasady odpowiedzialności materialnej pracowników mogą być modyfikowane w drodze porozumienia zawartego z pracodawcą — czyli czy zawarcie ugody, w której pracownik zobowiązuje się do pokrycia szkody wystarcza, by dochodzić od niego spłaty? (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2018 … Dowiedz się więcej

Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami audytu informatycznego?

obciążenie pracownika kosztami audytu

Czy dopuszczalne jest obciążenie pracownika kosztami audytu, który wykazał, że w firmie korzystano z nielicencjonowanego oprogramowania komputerowego, jeśli z treści stosunku pracy tego pracownika nie wynika odpowiedzialność za weryfikację licencji? Czy na ocenę odpowiedzialności pracowniczej może mieć wpływ galimatias w strukturze przedsiębiorstwa, zwłaszcza częste reorganizacje i przetasowania? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 lutego 2018 r., … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność za prywatne korzystanie z telefonu służbowego (art. 122 kp)

Poniedziałek, czas na parę akapitów o relacjach pracownik-pracodawca. Dziś będzie o tym czy pracownik może podnosić odpowiedzialność odszkodowawczą za prywatne korzystanie z telefonu służbowego — i będzie musiał zwracać dziesiątki tysięcy złotych nabitego rachunku za internet i połączenia telefoniczne. wyrok Sądu Najwyższego z 22 marca 2016 r., II PK 31/15, teza Bezpodstawne jest przerzucanie na … Dowiedz się więcej