Czy znęcający się nad psem może liczyć na warunkowe umorzenie, bo wcześniej był niekarany?

Zamieszczanie tabliczki ostrzegawczej psem

Czy przestępstwo znęcania się nad zwierzętami jest na tyle ciężkie, że nawet wcześniej niekarany sprawca powinien liczyć się z wyrokiem nakazującym bezwarunkową odsiadkę? Czy jednak sąd powinien wziąć pod uwagę, że to pierwsze skazanie i zawiesić warunkowo wykonanie kary pozbawienia wolności? (prawomocny wyrok SR w Chełmnie z 16 października 2019 r., II K 197/19). Wyrok wydano … Dowiedz się więcej

Kradzież tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego (projekt art. 306b kk)

brak obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych

A skoro rano było o odpowiedzialności pracownika za używanie służbowego auta w celach prywatnych, to nieco później jest dobry moment na kilka akapitów o tym, że przedstawiony kilka dni temu projekt nowelizacji kodeksu karnego wprowadza przepis penalizujący kradzież, podrobienie lub przerobienie tablicy rejestracyjnej — a także używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do pojazdu. Chodzi oczywiście o … Dowiedz się więcej

Czy komentarz w internecie zniesławia, bo może zniesławić?

A teraz coś z zupełnie innej beczki: czy zniesławienie w komentarzu opublikowanym w internecie ocenia się biorąc pod uwagę wyłącznie „goły tekst”, czy jednak istotny jest kontekst wypowiedzi zniesławiającej — na przykład zamiar skrytykowania opublikowanego artykułu? postanowienie Sądu Najwyższego z 24 października 2017 r. (V KK 278/17) Ocena charakteru wypowiedzi umieszczonej na stronie internetowej, jako wypełniającej … Dowiedz się więcej

Czy sąd ma swobodę oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu — czy musi „odhaczać” listę z art. 115 par. 2 kk?

ocena znikomej szkodliwości społecznej czynu

Druga połowa marca do tradycyjnie czas załatwiania spraw we wspólnotach mieszkaniowych. Dziś zatem proste pytanie: czy połajanka w zarządzie wspólnoty może skończyć się aktem oskarżenia o zniesławienie? I druga sprawa: czy ocena znikomej szkodliwości społecznej czynu zależy od swobodnej oceny sądu, czy jednak orzekając sąd powinien mieć na uwadze kryteria wskazane w art. 115 par. … Dowiedz się więcej

Czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych „zaszyta” w regulaminie usługi jest klauzulą abuzywną?

Teza omawianego dziś orzeczenia nijak ma się do tytułu tekstu, jednak biorąc pod uwagę, że mnie zawsze bardziej interesuje odpowiedź na pytanie „dlaczego?” (zamiast „ile?”) — pytanie na dziś brzmi: czy przedsiębiorca, który „zaszył” zgodę na przetwarzanie danych osobowych w regulaminie usługi — pomijając obowiązek udzielenia informacji przy samym procesie zbierania danych — ryzykuje, że … Dowiedz się więcej