Instalowanie pirackiego oprogramowania z podrobionym certyfikatem autentyczności to przestępstwo i przestępstwo

A teraz coś z innej beczki czyli kilka akapitów o tym, że instalowanie pirackiego — nielicencjonowanego — oprogramowania komputerowego oznaczonego podrobionym znakiem towarowym producenta jest przestępstwem (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 lutego 2022 r., II AKa 52/21). Orzeczenie dotyczyło mężczyzny, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako podwykonawca innej firmy, instalował klientom pirackie, acz … Dowiedz się więcej

Odpłatne udostępnianie konta w serwisie z grami online jest przestępstwem

Czy odpłatne udostępnianie osobom postronnym konta w serwisie z grami online może być przestępstwem? Czy jednak regulamin serwisu internetowego nie jest źródłem prawa, zatem użytkownik, który udziela dostępu do własnego konta, choćby z naruszeniem postanowień licencji, nie narusza przepisów prawa karnego? (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 17 września 2021 r., VI Ka 639/21). Sprawa dotyczyła … Dowiedz się więcej

Sprzedaż jednej pirackiej kopii oprogramowania nie jest karalnym „rozpowszechnianiem” utworu

sprzedaż pirackiej kopii oprogramowania

A skoro wczoraj było o tym, że YouTube nie odpowiada za „nielegalne” treści wgrywane przez użytkowników, dziś czas na kilka akapitów o tym, że rozważając kwestię odpowiedzialności za rozpowszechnianie „pirackich” kopii oprogramowania trzeba przede wszystkim mieć na uwadze… czym jest rozpowszechnianie. I, wcale nie na marginesie: czy pokrzywdzony, który sam zaopiekował się dowodem przestępstwa, może sobie przy tym … Dowiedz się więcej

Czy wykonując przedmiot według cudzego projektu popełniamy przestępstwo nielegalnego rozpowszechnienia utworu?

połów ryb gołymi rękoma

Czy wykonanie produktu według cudzego projektu może być traktowane jako przestępstwo rozpowszechnienia utworu (lub jego opracowania) przez osobę nieuprawnioną? W kontekście stanu faktycznego pytanie może nawet brzmieć: czy dopuszcza się piractwa budujący łódź w oparciu o projekt, do którego nie posiada praw? (nieprawomocny wyrok SR w Giżycku z 16 września 2019 r., II K 307/18). … Dowiedz się więcej

Czy akceptacja licencji BitTorrent bez jej czytania może być uznana za rażące niedbalstwo?

A teraz coś z innej beczki: czy odpowiedzialność karna za rozpowszechnianie oprogramowania dotyczy także nieumyślnego udostępniania pobranych z sieci plików innym użytkownikom programu BitTorrent? Czy okolicznością łagodzącą może być fakt, że użytkownik nie czytał warunków korzystania z sieci peer-to-peer i zgodził się na nie „w ciemno”? (wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 28 lutego 2019 … Dowiedz się więcej