Sprzedaż jednej pirackiej kopii oprogramowania nie jest karalnym „rozpowszechnianiem” utworu

sprzedaż pirackiej kopii oprogramowania

A skoro wczoraj było o tym, że YouTube nie odpowiada za „nielegalne” treści wgrywane przez użytkowników, dziś czas na kilka akapitów o tym, że rozważając kwestię odpowiedzialności za rozpowszechnianie „pirackich” kopii oprogramowania trzeba przede wszystkim mieć na uwadze… czym jest rozpowszechnianie. I, wcale nie na marginesie: czy pokrzywdzony, który sam zaopiekował się dowodem przestępstwa, może sobie przy tym … Czytaj dalej

Czy wykonując przedmiot według cudzego projektu popełniamy przestępstwo nielegalnego rozpowszechnienia utworu?

połów ryb gołymi rękoma

Czy wykonanie produktu według cudzego projektu może być traktowane jako przestępstwo rozpowszechnienia utworu (lub jego opracowania) przez osobę nieuprawnioną? W kontekście stanu faktycznego pytanie może nawet brzmieć: czy dopuszcza się piractwa budujący łódź w oparciu o projekt, do którego nie posiada praw? (nieprawomocny wyrok SR w Giżycku z 16 września 2019 r., II K 307/18). … Czytaj dalej

Czy akceptacja licencji BitTorrent bez jej czytania może być uznana za rażące niedbalstwo?

A teraz coś z innej beczki: czy odpowiedzialność karna za rozpowszechnianie oprogramowania dotyczy także nieumyślnego udostępniania pobranych z sieci plików innym użytkownikom programu BitTorrent? Czy okolicznością łagodzącą może być fakt, że użytkownik nie czytał warunków korzystania z sieci peer-to-peer i zgodził się na nie „w ciemno”? (wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 28 lutego 2019 … Czytaj dalej

Czy usunięcie przez sprzedawcę oryginalnej etykiety produktu jest przestępstwem plagiatu?

podróbka produktu przywłaszczenie autorstwa utworu

Czy sprzedaż podróbek oryginalnego produktu może być traktowana jako przestępstwo rozpowszechniania cudzych utworów bez zgody uprawnionego? Czy naśladownictwo wyrobu jest przestępstwem przywłaszczenia autorstwa utworu? Czy usunięcie oryginalnej etykiety producenta — na przykład w czasie renowacji używanego wyrobu — może być traktowane jako wprowadzenie w błąd klienta co do nazwy producenta? Czy określanie w reklamie lub … Czytaj dalej

Czy umarzając postępowanie karne za naruszenie praw autorskich sąd powinien uwzględnić wysokość odszkodowania wynikającą z art. 79 pr.aut.?

Czy orzekając o karnych konsekwencjach naruszenia autorskich praw majątkowych sąd powinien uwzględnić przepisy prawa autorskiego? Zwłaszcza jeśli zdecyduje się warunkowo umorzyć postępowanie, z równoczesnym orzeczeniem nawiązki na rzecz pokrzywdzonego — czy wysokość tej nawiązki powinna odpowiadać wartości odszkodowania za naruszenie autorskich praw majątkowych? wyrok SO w Częstochowie z 2 października 2018 r. (sygn. akt VII Ka 694/18) Obowiązek naprawienia … Czytaj dalej