Czy zapis na sąd polubowny wymaga ekstra pełnomocnictwa?

Czy poddanie sporów wynikających z umowy arbitrażowi wymaga szczególnego pełnomocnictwa, czy też zapis na sąd polubowny jest zwykłą czynnością, zatem wpisanie klauzuli do umowy wchodzi w zakres samego upoważnienia do jej zawarcia? (postanowienie Sądu Najwyższego z 13 października 2017 r., I CSK 33/17). Orzeczenie wydano w sporze dotyczącym zapłaty 185 tys. euro: niemiecki kontrahent wystąpił … Dowiedz się więcej