Tag: art. 117 kc

Jeśli ustawodawca „dopisuje” do ustawy przepis identyczny z zakwestionowanym przez TK, sąd ma prawo odmówić ich stosowania

Kodeks Napoleona

A skoro tak dużo się dzieje w świecie Trybunału Konstytucyjnego i podatków, warto poświęcić kilka chwil na rozważania: czy ustawodawca, który „dopisuje” do ustawy normy wcześniej uznane przzez TK za sprzeczne z konstytucją, może liczyć na domniemanie konstytucyjności? wyrok Sądu Najwyższego…