Czy optymalizacja podatkowa uzyskana przy okazji czynności racjonalnej gospodarczo, jest obejściem prawa podatkowego?

kukiz projekt zmian ustawa ochronie zwierząt

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy przedsiębiorca może, planując działania gospodarcze, brać pod uwagę dodatkowy „bonus” w postaci obniżenia zobowiązań podatkowych? Czy jednak optymalizacja podatkowa stanowi obejście prawa podatkowego, a zatem spotka się z restrykcyjną reakcją skarbówki? nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 17 stycznia 2019 r. (I SA/Sz 792/18) Podstawowym celem zasady … Dowiedz się więcej

Zarzut stosowania optymalizacji podatkowej jako naruszenie dóbr osobistych

A skoro właśnie jutro wchodzi w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a OP) warto zbadać czy sformułowany w piśmie do urzędu zarzut stosowania optymalizacji podatkowej może naruszać dobra osobiste pomówionego podatnika? (na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 marca 2016 r. (sygn. akt VI ACa 253/15). Austriacki producent środków ochrony roślin — … Dowiedz się więcej

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a OP)

A więc stało się: w Dzienniku Ustaw opublikowano przepisy wprowadzające coś co nazwano klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania (ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2016 r. poz. 846) — mnie zaś wychodzi na to, że to po prostu klauzula o ułatwianiu życia skarbówce. Dość trudną i … Dowiedz się więcej