Czy spóźniona odpowiedź w/s informacji publicznej oznacza bezczynność organu?

spóźniona odpowiedź informacja publiczna

Czy organ, który odpowiedzi na wniosek przesłany w trybie dostępu do informacji publicznej udzielił dopiero po wniesieniu skargi na jego bezczynność — jest bezczynny? Czy jednak udzielenie odpowiedzi oznacza, że sprawa została załatwiona? (nieprawomocny wyrok WSA w Białymstoku z 26 marca 2020 r., II SAB/Bk 13/20). Sprawa zaczęła się od wysłanych przez pewną kobietę do … Czytaj dalej

Gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt

program zapobiegania bezdomności zwierząt

A skoro kilka dni temu było o tym, że skrót „itp.” w treści przepisu oznacza, że uregulowanie jest nieprecyzyjne, dziś czas na poszukanie odpowiedzi czy dostatecznie precyzyjne jest sformułowanie „w szczególności” — a przy okazji czy program zapobiegania bezdomności zwierząt może obejmować także zadania związane z edukacją mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami? (wyrok … Czytaj dalej

Czy właściciel zabłąkanego zwierzęcia może być obciążony kosztami jego złapania i opieki?

zaskarżenie deklaracji ideologii LGBT

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy gmina może zadecydować o tym, że właściciel zabłąkanego zwierzęcia może być obciążony kosztami jego złapania i sprawowanej opieki? nieprawomocny wyrok WSA w Kielcach z 10 kwietnia 2019 r. (II SA/Ke 44/19) Właściwą podstawą do rozstrzygania o kosztach wyłapania i umieszczenia w schronisku zwierzęcia, które zostało pozostawione bez … Czytaj dalej

„Przytulisko” to nie „schronisko” (w rozumieniu art. 11a uoz)

spóźniona odpowiedź informacja publiczna

Pamiętacie wyrok, w którym sąd powiedział, że „gminne kojce” w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami nie rozwiązują problemu, bo nie są schroniskiem (jak w art. 11a ust. 2 pkt 1 uoz)? Ja też nie, ale raz-dwa sobie przypomniałem — zaraz po tym jak w kolejnym orzeczeniu wyłapałem frazę „przytulisko” — stąd pytanie na dziś: czy gmina … Czytaj dalej

Czy gmina ma dowolność w pisaniu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi?

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Czy gmina może uchwalić program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w takiej postaci, na jaką ma ochotę — czy jednak ustawa stanowi wyliczankę, którą radni muszą po kolei „odfajkować”? wyrok WSA w Krakowie z 22 grudnia 2017 r. (II SA/Kr 1394/17) Katalog spraw — to co powinien obejmować program opieki nad zwierzętami zawarty … Czytaj dalej