Czy tylko programista może napisać program komputerowy w ramach stosunku pracy?

zlecanie dodatkowych prac

Nie święci garnki lepią, nie tylko programiści programy piszą. Niezależnie od tego, że nie budzi już dziś wątpliwości, że program komputerowy może być utworem (przypominam sobie, że w okolicach 1994 r. zdanie to było dość wyraźnie kontestowane), sam ustawodawca wprowadził pewne odrębności, dzięki którym przepisy o oprogramowaniu stanowią lex specialis względem innych utworów. Wśród licznych … Czytaj dalej

Czy fotografia wykonana przez pracownika jest utworem?

Pomyłka opisie zdjęcia

Pisałem kilka dni temu o sporze nowożeńców z fotografem — o rzekome naruszenie prawa do wizerunku — zatem dziś parę dodatkowych akapitów o tym czy zdjęcie wykonane przez pracownika w ramach czynności służbowych jest utworem w rozumieniu przepisów prawa autorskiego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z z 8 listopada 2012, sygn. akt I ACa 602/12). Sprawy miały się następująco: autor … Czytaj dalej