Organizacja społeczna może wytaczać powództwo przedstawicielskie także w przypadku naruszenia wynikających z RODO obowiązków informacyjnych (TSUE)

Czy organizacja społeczna statutowo zajmująca się kwestiami RODO może wnieść powództwo przedstawicielskie, jeśli naruszenie praw osób polegało na nieprzedstawieniu przez administratora pełnej informacji o przetwarzaniu danych? Czy jednak brak wykonania obowiązku informacyjnego sam w sobie nie oznacza naruszenia ochrony danych osobowych? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 lipca 2024 r. w/s Meta Platorms (C-757/22)Przesłanka – … Dowiedz się więcej

Czy bank może przekazać do BIK dane zadłużonego — jeśli kredytobiorca przestał spłacać raty po uzyskaniu zabezpieczenia powództwa?

Czy bank ma prawo wpisać do BIK dane o zadłużeniu po tym, jak klient przestał spłacać raty kredytowe — bo uzyskał zabezpieczenie powództwa w postaci możliwości zaprzestania regulowania rat? Czy jednak sądowe zabezpieczenie powództwa „chroni” kredytobiorcę także przed bezpodstawnym wpisaniem do BIK? I, wcale nie na marginesie: skoro administratorem danych o zadłużeniu jest BIK, to czy … Dowiedz się więcej

Czy zaprzestanie przetwarzania danych osobowych jest podstawą umorzenia postępowania — jeśli w toku przetwarzania doszło do nieprawidłowości?

Czy organ ochrony danych może oddalić skargę na naruszenie RODO, jeśli w toku postępowania się okaże, że dane nie są już przetwarzane? Czy jednak zaprzestanie przetwarzania danych nie pozwala na umorzenie postępowania przez PUODO — bo jeśli doszło do nieprawidłowości, to należy je wyjaśnić? I, wcale nie na marginesie: czy kradzież sprzętu do monitoringu może … Dowiedz się więcej

Lekarz ma obowiązek bezpłatnie wydać pacjentowi kopię dokumentacji medycznej — nawet jeśli ten potrzebuje jej do oszacowania roszczeń związanych z błędem medycznym (wyrok TSUE)

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że każdemu pacjentowi przysługuje od lekarza bezpłatna kopia dokumentacji medycznej, niezależnie od tego do czego informacje te są mu potrzebne — czyli nawet jeśli pacjent zamierza go pozwać za szkodę wywołaną błędem medycznym — a wynika to oczywiście z przepisów RODO. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 26 października 2023 r. … Dowiedz się więcej

„Kopia” danych osobowych to wierne odwzorowanie oryginału, a nie zestawienie informacji o przetwarzaniu (TSUE)

Prawo informacji o przetwarzaniu danych osobowych obejmuje także uprawnienie do żądania od administratora kopii tych danych. Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach, zatem temat można drążyć dalej: czy przepis ten należy interpretować w ten sposób, że administrator może przesłać zestawienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych, czy jednak kopia to kopia — czyli wierne odwzorowanie oryginału? … Dowiedz się więcej