Prawo odstąpienia od zawartej przez internet umowy przysługuje tylko raz — więc nie przysługuje przy jej automatycznym przedłużeniu (wyrok TSUE)

Konsument (a w Polsce także skonsumeryzowany przedsiębiorca) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, to oczywista oczywistość. Jak jednak traktować umowę, która zakłada pewien okres bezpłatny, po którym klient wchodzi w płatny abonament? Czy jest to nowa, odrębna umowa, a więc klientowi znów przysługuje możliwość odstąpienia o niej? Czy jednak … Dowiedz się więcej

Sprzedawca powinien podać precyzyjne informacje o gwarancji na sprzedawany towar — ale tylko wówczas, jeśli gwarancja jest kluczowym elementem oferty (C-179/21)

Krótko i na temat, ale wydaje mi się, że w wielu sklepach internetowych kamień z serca: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że e-sprzedawca ma obowiązek udzielać wyczerpujących informacji o gwarancji producenta na oferowany towar — o ile warunki tejże gwarancji są istotnym elementem jego oferty. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 maja 2022 r. … Dowiedz się więcej