Dlaczego pracownik ma płacić odszkodowanie pracodawcy — chociaż wcześniejszy wyrok nakazuje zwrócić pieniądze komuś innemu?

 A teraz coś z nieco innej beczki: czy sąd pracy może orzec o odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy — jeśli to samo działanie pracownika było podstawą do wydania wyroku karnego, w którym zobowiązano go do naprawienia szkody wyrządzonej całkiem innej osobie? Słowem: czy wyrok karny stoi na przeszkodzie wydaniu przez sąd pracy wyroku o … Dowiedz się więcej

Czy uczestnicy piramidy finansowej zawierają umowę pożyczki?

Jak należy traktować rozliczenie udziału w piramidzie finansowej? Czy mechanizm, w którym następny spłaca poprzedniego, może być traktowany jako umowa pożyczki? Czy w ogóle jest możliwość wyegzekwowania zwrotu wpłaconych pieniędzy? A przy okazji: czy bank ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie piramidy, którą wymyślił i kierował dyrektor oddziału — wykorzystując wzorce dokumentów bankowych? (wyrok Sądu Najwyższego z … Dowiedz się więcej

Czy pracownik może płacić za przedawnione roszczenie z art. 120 kp?

strajk pilotów siła wyższa

Poniedziałek po tygodniu, który stał pod znakiem uchwał SN dobrze zacząć od… uchwały SN! Dziś zatem krótkie rozkminienie zasygnalizowanego swego czasu rozstrzygnięcia odnoszącego się do możliwości ponoszenia przez pracownika, który wyrządził szkodę przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, odpowiedzialności — po przedawnieniu roszczeń przeciwko pracodawcy. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2016 r. (III CZP 67/16) Przedawnienie … Dowiedz się więcej

Czy sędzia może — pytaniem o stan zdrowia — naruszyć dobra osobiste oskarżonego?

A skoro kilka dni temu było o tym, że fałszywa informacja o chorobie psychicznej jest przestępstwem, to dziś czas parę zdań o tym czy naruszenie dóbr osobistych przez sędziego — na przykład poprzez ujawnienie informacji o chorobie oskarżonego — jest w ogóle możliwe? wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2014 r. (II CSK 407/13)Działanie w charakterze funkcjonariusza … Dowiedz się więcej

Przedawnienie roszczenia a odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną przez pracownika (III CZP 67/16)

W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której odniósł się do kwestii przedawnienie roszczenia wynikającego z deliktu na szkodę osoby trzeciej, którego dopuścił się pracownik w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych — oraz zasad odpowiedzialności pracodawcy za taki czyn niedozwolony. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2016 r. (III CZP 67/16) Przedawnienie roszczenia … Dowiedz się więcej