Czy ekspertyzy zamawiane przez prezydenta są informacją publiczną?

Temat stary ale zawsze jary: czy opinie i ekspertyzy prezydenckie są informacją publiczną? A może stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego, zatem nawet gdyby Kancelaria Prezydenta chciała je ujawnić — nie może, bo naruszy prawa autorskie prawników-autorów tych dokumentów? wyrok NSA z 29 lutego 2012 r. (I OSK 2196/11)1. W państwie prawa, gdzie zakłada się … Czytaj dalej

O tym, że „nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny w jakikolwiek sposób mógł ingerować w pracę, w funkcjonowanie Sądu Najwyższego jako instytucji”

(…) nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny w jakikolwiek sposób mógł ingerować w pracę, w funkcjonowanie Sądu Najwyższego jako instytucji. Nie wspomnę już o sędziach. I zgadzam się ze wszystkimi tymi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i że nie wolno do tego dopuścić. (…) zdecydowałem o tym, że zwrócę z powrotem do … Czytaj dalej

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nowelizacja prawa o zgromadzeniach zgodna z Konstytucją RP

Krótko i na temat: Trybunał Konstytucyjny orzekł dziś, iż kontrowersyjna nowelizacja prawa o zgromadzeniach, którą zaskarżył prezydent Duda (por. „Trybunał Konstytucyjny w akcji: nowelizacja ustawy o zgromadzeniach zaskarżona przez prezydenta”) — czyli wprowadzenie „zgromadzeń cyklicznych” oraz przyjęcie, że nowe przepisy dotyczyć będą także spraw w toku (lex retro non agit) — nie narusza zasad konstytucyjnych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego … Czytaj dalej

Trybunał Konstytucyjny w akcji: nowelizacja ustawy o zgromadzeniach zaskarżona przez prezydenta

Chcieliście Trybunału, no to go macie, skumbrie w tomacie — a na bezrybiu i rak ryba — prezydent Duda nie podpisał nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach i skierował ją w trybie kontroli uprzedniej do Trybunału Konstytucyjnego. art. 122 ust. 3 Konstytucji RP Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w … Czytaj dalej

PiS-owscy sędziowie TK przeciwko prezydentowi Dudzie!

Czysto informacyjnie (ale nieco prowokacyjnie): Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 maja 2016 r. (Kp 5/15) orzekł, że przepis ustawy o ustroju sądów wojskowych, który pozwala Ministrowi Sprawiedliwości żądać od prezesa sądu wojskowego przedstawienia akt sprawy sądowej narusza konstytucyjne gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej (art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), ograniczając … Czytaj dalej