Trybunał Konstytucyjny w akcji: nowelizacja ustawy o zgromadzeniach zaskarżona przez prezydenta

Chcieliście Trybunału, no to go macie, skumbrie w tomacie — a na bezrybiu i rak ryba — prezydent Duda nie podpisał nowelizacji ustawy prawo o zgromadzeniach i skierował ją w trybie kontroli uprzedniej do Trybunału Konstytucyjnego. art. 122 ust. 3 Konstytucji RP Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w … Dowiedz się więcej

PiS-owscy sędziowie TK przeciwko prezydentowi Dudzie!

Czysto informacyjnie (ale nieco prowokacyjnie): Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 maja 2016 r. (Kp 5/15) orzekł, że przepis ustawy o ustroju sądów wojskowych, który pozwala Ministrowi Sprawiedliwości żądać od prezesa sądu wojskowego przedstawienia akt sprawy sądowej narusza konstytucyjne gwarancje niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej (art. 173 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP), ograniczając … Dowiedz się więcej