Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych nie oznacza umyślnego wyrządzenia szkody pracodawcy

Pracownik, który umyślnie wyrządził pracodawcy szkodę, odpowiada za nią w pełni, tj. nie tylko do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Czy jednak o umyślności decyduje działania pracownika — czy jednak celowość wyrządzenia szkody? Czy pracownik, który się nie stara, chociaż powinien (i wie, że powinien), jest umyślnie winny powstałej w ten sposób szkody? Czy jednak odpowiedzialność majątkowa pracownika … Dowiedz się więcej

Czy fakt, że pracownik nie nabija sprzedaży na kasę fiskalną dowodzi, że kradnie utarg?

nienabicie drobnej transakcji kasę fiskalną

Czy film z monitoringu, z którego wynika, że pracownik nie rejestruje sprzedaży na kasie, może być dowodem na kradzież utargu? Czy dowodem na wyrządzenie szkody pracodawcy przez pracownika będzie pisemne przyznanie się do winy — podyktowane przez przełożonego? Czy pracownik musi zwracać brakujące pieniądze tylko przez to, że zobowiązał się do tego w pisemnym oświadczeniu? (wyrok … Dowiedz się więcej

Dlaczego pracownik ma płacić odszkodowanie pracodawcy — chociaż wcześniejszy wyrok nakazuje zwrócić pieniądze komuś innemu?

 A teraz coś z nieco innej beczki: czy sąd pracy może orzec o odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy — jeśli to samo działanie pracownika było podstawą do wydania wyroku karnego, w którym zobowiązano go do naprawienia szkody wyrządzonej całkiem innej osobie? Słowem: czy wyrok karny stoi na przeszkodzie wydaniu przez sąd pracy wyroku o … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność pracownika za prywatne używanie służbowego samochodu

skazanie inne przestępstwo ekstradycja

Czy odpowiedzialność pracownika za prywatne używanie służbowego samochodu określają przepisy kodeksu pracy o szkodzie wyrządzonej pracodawcy? Czy jednak, skoro działanie nie ma związku ze stosunkiem pracy, można sięgnąć do przepisów o odpowiedzialności cywilnej? Jak w takim przypadku liczyć wysokość odszkodowania należnego pracodawcy? (wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 2018 r., I PK 142/17). Spór dotyczył odpowiedzialności za … Dowiedz się więcej

Czy zasady odpowiedzialności materialnej pracownika mogą wynikać z ugody zawartej z pracodawcą?

Wakacje, czyli odpoczywa ktoś, żeby pracować mógł ktoś (inny). Dziś zatem kilka akapitów o tym czy zasady odpowiedzialności materialnej pracowników mogą być modyfikowane w drodze porozumienia zawartego z pracodawcą — czyli czy zawarcie ugody, w której pracownik zobowiązuje się do pokrycia szkody wystarcza, by dochodzić od niego spłaty? (wyrok Sądu Najwyższego z 21 lutego 2018 … Dowiedz się więcej