Pismo wniesione do sądu poprzez ePUAP nie wywołuje żadnych — nawet takich, które można uzupełnić — skutków

Stare i dobre pytanie: czy pismo do sądu można wysłać pocztą elektroniczną lub poprzez ePUAP? A może pismo wniesione do sądu w ten sposób będzie skuteczne — po tym jak pracownik sekretariatu je wydrukuje i wezwie stroną do podpisania się pod wydrukiem? A może jest jeszcze inaczej…? postanowienie Sądu Najwyższego z 29 marca 2023 r. (​III … Dowiedz się więcej

Doręczenia elektroniczne — do sądu, z sądu (projekt)

Krótko i na temat, bo z pewnością będzie jeszcze okazja poszerzyć temat: elektromobilność doręczeń nabiera rozpędu, toteż w serwisie RCL pojawiły się projekty dwóch rozporządzeń określających jak mają wyglądać doręczenia elektroniczne korespondencji sądowej — przesyłanej przez strony do sądu, a także pism wysyłanych przez sąd do stron postępowania (projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w/s warunków technicznych … Dowiedz się więcej

Czy wniesienie apelacji drogą elektroniczną — poprzez platformę ePUAP — jest skuteczne?

Czy skuteczne jest wniesienie apelacji drogą elektroniczną — przesłanie jej na skrzynkę sądu w ePUAP? Tak? Nie? A może zależy to od pewnych nie tak magicznych zabiegów ze strony sądu, na które strona nie ma specjalnego wpływu? postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 9 lipca 2021 r. (III APz 8/21)W obecnym stanie prawnym brak jest … Dowiedz się więcej

Wnoszenie pism do sądu via ePUAP (projekt)

wnoszenie pism sądu ePUAP

Dzień bez newsa o epidemii koronawirusa dniem straconym? Zatem dziś będzie o tym, że w najnowszym projekcie ustawy (publicystycznie znanym pod nazwą „tarcza antykryzysowa 3.0”) pojawia się przepis pozwalający na wnoszenie pism do sądu przez ePUAP (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). [edit: projekt … Dowiedz się więcej

Doręczenia elektroniczne (projekt)

Czytają czy nie (por. „Skuteczność doręczeń dokonanych na adres zameldowania pozwanego (takie cuda tylko w EPU)”), wśród zgłoszonych projektów pojawił się bardzo obszerny (plik PDF łącznie liczy 723 strony!) projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przewidujący możliwość doręczania korespondencji, której nadawcą są podmioty publiczne, poprzez usługę rejestrowanego doręczenia publicznego na adres elektroniczny (lub poprzez usługę hybrydową, jeśli … Dowiedz się więcej