Czy zamiar wniesienia pozwu uzasadnia żądanie udostępnienia z rejestru PESEL adresu zamieszkania pozwanego?

Czy planowane wniesienie powództwa uzasadnia wniosek o udostępnienie z rejestru PESEL adresu zamieszkania pozwanego? Czy jednak sam zamiar złożenia pozwu nie pozwala na udostępnienie danych, ponieważ zamiar nie oznacza istnienia interesu prawnego? (nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 6 kwietnia 2023 r., II SA/Sz 861/22). Sprawa zaczęła się od złożonego przez matkę wniosku o udostępnienie z … Dowiedz się więcej

Czy wniesienie apelacji drogą elektroniczną — poprzez platformę ePUAP — jest skuteczne?

Czy skuteczne jest wniesienie apelacji drogą elektroniczną — przesłanie jej na skrzynkę sądu w ePUAP? Tak? Nie? A może zależy to od pewnych nie tak magicznych zabiegów ze strony sądu, na które strona nie ma specjalnego wpływu? postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 9 lipca 2021 r. (III APz 8/21)W obecnym stanie prawnym brak jest … Dowiedz się więcej

PUODO nie może nakazać udostępnienia danych abonenta telekomunikacyjnego (nawet jeśli są niezbędne do wniesienia pozwu)

SIM swapping

Czy możliwe jest nakazanie przez PUODO udostępnienia danych osobowych abonenta usługi telekomunikacyjnej osobie trzeciej, jeśli jest to konieczne do skorzystania z prawa do sądu? Czy jednak dane te chroni tajemnica telekomunikacyjna, której nie można uchylić ze względu na konieczność podania danych pozwanego lub oskarżonego? A może po prostu PUODO nie jest kompetentny do nakazania udostępnienia … Dowiedz się więcej

Jak uzyskać adres pozwanego — niezbędny do wytoczenia powództwa?

Ślepy pozew od czasu do czasu pojawia się w projektach unormowań ułatwiających dochodzenie roszczeń przeciwko anonimom — jednak znacznie częściej powodowie spotykają się z bardziej przyziemnym wyzwaniem: czy możliwe jest uzyskanie adresu pozwanego, na potrzeby wniesienia powództwa? Czy jednak RODO zakazuje udostępniania takich danych na potrzeby procesowe? (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 15 … Dowiedz się więcej

Czym właściwie jest podpis osobisty?

podpis osobisty

A skoro niedawno było o tym, że podpis osobisty może niedługo zejść pod strzechy, a to dzięki aplikacji eDO app służącej do obsługi e-dowodów osobistych przez sprytfony, zaś wczoraj było o tym, że podpisanie się cudzym nazwiskiem na mandacie nie jest przestępstwem tworzenia fałszywych dowodów, to teraz czas na kilka akapitów o tym czym właściwie … Dowiedz się więcej