Czy sąd powszechny może odmówić zastosowania przepisu ustawy ze względu na jego sprzeczność z Konstytucją?

Czy sąd powszechny może samodzielnie zakwestionować normę ustawową jako niezgodną z Konstytucją? Czy odmowa zastosowania ustawy ze względu na sprzeczność z Konstytucją może bazować na regule bezpośredniego stosowania Konstytucji? Czy jednak do oceny konstytucyjności aktów prawnych powołany jest tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny? Garścią rozważań na takie tematy podzielił się jakiś czas temu SN (postanowienie Sądu Najwyższego z … Dowiedz się więcej

Utrata wartości nieruchomości wskutek hałasu dolatującego z lotniska

strajk pilotów siła wyższa

Czy dźwięk startujących i lądujących aeroplanów może przekładać się na zmniejszenie wartości położonej w pobliżu portu lotniczego nieruchomości? Czy jednak ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oznacza „legalizację” hałasu, zaś właściciel nie może skutecznie sprzeciwić się zgodnej z prawem immisji sąsiedzkiej, w tym domagać się odszkodowania za utratę wartości nieruchomości ze względu na hałas przy lotnisku? (wyrok … Dowiedz się więcej

Czy dopuszczalne jest stosowanie przepisu, który TK uznał za sprzeczny z konstytucją — ale odroczył w czasie utratę mocy?

A teraz temat, który w swej ogólnikowej filozofii nadal bardzo mnie bulwersuje, a to dlatego, że przed 1997 r. Trybunał Konstytucyjny miał „kontrolę zewnętrzną”, która była bardzo krytykowana, zaś później politycy wymyślili, że można mu dać narzędzie do auto-kontroli (i TK wcale nie tak rzadko odważył się z niego korzystać) — czyli czy dopuszczalne jest … Dowiedz się więcej

Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia roszczeń o hałas z lotniska (III CZP 7/17)

odszkodowanie hałas lotnisko zawezwanie próby ugodowej

Krótko i na temat, ale skoro temat odszkodowania za hałas z lotniska na łamach „Czasopisma Lege Artis” pojawiał się wcześniej, to nie sposób przeoczyć świeżego orzeczenia SN odnoszącego się do problematyki zachowania terminu do złożenia wniosku o odszkodowanie za hałas z lotniska — czyli czy zawezwanie do próby ugodowej oznacza dopełnienie powinności z art. 129 ust. 4 poś? uchwała … Dowiedz się więcej

Czy można przerwać bieg terminu zawitego zgłoszenia roszczenia z art. 129 poś?

termin zawity odszkodowanie lotnisko

A skoro parę dni temu było o tym, że nie jest możliwe przerwanie biegu „przedawnienia” terminu zawitego z art. 746 kpc poprzez zawezwanie do zawarcia próby ugodowej — to dziś czas na kilka akapitów o tym, że złożenie wniosku o zawezwanie do zawarcia próby ugodowej skutkuje zachowaniem terminu zawitego do domagania się naprawienia szkody wyrządzonej wskutek … Dowiedz się więcej