W przypadku wątpliwości — apelacja czy wniosek o uzasadnienie? — sąd powinien wezwać stronę do ich wyjaśnienia (uchwała SN III UZP 2/20)

Apelacja to czy wniosek o doręczenie uzasadnienia wyroku? Czuję, że od kilku miesięcy sądy pełne są pism procesowych stron niezadowolonych z rozstrzygnięcia, których nadal nie da się jednoznacznie zakwalifikować — co aktualnie może pociągać za sobą negatywne skutki dla strony. W wydanej wczoraj uchwale SN stwierdził, iż w przypadku takich wątpliwości sąd powinien nie tylko … Czytaj dalej

Zażalenie na postanowienie referendarza podlega odrzuceniu — bo błąd w wyborze czynności procesowej nie jest błędem w oznaczeniu czynności procesowej

Zażalenie na postanowienie referendarza — omyłkowo wniesione zamiast skargi na orzeczenie referendarza — podlega bezwzględnemu odrzuceniu. Odróżnić bowiem trzeba błędną czynność procesową od błędnego zatytułowania prawidłowego pisma. Takie konsekwencje wynikają z uchwały SN sprzed miesiąca, której uzasadnienie właśnie opublikowano. uchwała Sądu Najwyższego z 8 listopada 2019 r. (III CZP 22/19) ​Przepis art. 130 § 1 … Czytaj dalej

Czy sankcją za brak informacji o próbach mediacji jest odrzucenie pozwu?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy po wypowiedzeniu umowy (np. kredytu przez bank) nie można już domagać się spłaty zadłużenia — bo brak umowy oznacza, że nie ma po temu podstawy? Czy w pozwie można żądać odsetek od odsetek od zaległości? No i czy skutki braku informacji o próbach mediacji w pozwie obejmują … Czytaj dalej

Czy wniesienie opłaty sądowej przez pośrednika jest skuteczne dopiero z dniem wpływu pieniędzy na konto sądu?

A teraz krótki przerywnik merytoryczny: czy wniesienie opłaty sądowej u pośrednika jest skuteczne dopiero z dniem, kiedy pieniądze rzeczywiście trafią na rachunek bankowy sądu? Czy jednak — skoro i przy przelewach, i przy wpłacie pocztowej liczy się data wysłania pieniędzy — nie można różnicować praw stron postępowania sądowego? postanowienie Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2018 … Czytaj dalej

Czy do SN można wnieść zażalenie na odrzucenie zażalenia?

Pomyłki chodzą po ludziach, zatem warto sprawdzić co da się zaradzić w takim przypadku. Dziś zatem krótkie pytanie: czy dopuszczalne jest zażalenie na odrzucenie zażalenia przez sąd II instancji? A przy okazji — czy SN może potraktować zażalenie jako skargę kasacyjną? postanowienie Sądu Najwyższego z 27 kwietnia 2017 r. (I PZ 2/17) Nie jest możliwe … Czytaj dalej