Jak to jest z tym „włączaniem” okresu odpoczynku dobowego do odpoczynku tygodniowego?

Zagadnęła mnie P.T. Czytelniczka, a to w kontekście nie tak dawnego wyroku TSUE poświęconego uprawnieniu do odpoczynku pracowniczego: czy polskie prawo pracy przewidujące „włączanie” okresu odpoczynku dobowego do odpoczynku tygodniowego faktycznie jest sprzeczne z dyrektywą unijną? I czy rzeczywiście pracodawcy mają teraz problem, bo w razie sporu sądy będą wykładać prounijnie — czyli trzeba się liczyć z tym, że … Dowiedz się więcej

Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego nie mogą się na siebie „nakładać” (TSUE)

Czy pracodawca może „nakładać” na siebie okresy pracowniczego odpoczynku dobowego i tygodniowego, które przypadają bezpośrednio po sobie? Czy jednak są to dwa różne przysługujące pracownikom uprawnienia, z których można i należy korzystać odrębnie, nawet jeśli jeden przypada zaraz po drugim? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 2 marca 2023 r. w/s MÁV-START (C-477/21)1) Odpoczynek dobowy nie stanowi … Dowiedz się więcej

Sumowanie czasu pracy w przypadku kilku umów z jednym pracodawcą

minimalny okres odpoczynku dobowego

Czy czas pracy pracownika, który zawarł kilka umów o pracę z jednym pracodawcą należy liczyć łącznie, czy oddzielnie dla każdej z umów? Czy w takim przypadku minimalny okres odpoczynku dobowego (11 godzin na dobę) należy liczyć dla każdej z umów? Z takim to zagadnieniem kilka dni temu przyszło zmierzyć się sędziom TSUE. wyrok Trybunału Sprawiedliwości … Dowiedz się więcej

Weekendowy dyżur „pod telefonem” nie narusza dóbr osobistych pracowników sądu

Czy weekendowy „dyżur pod telefonem” pracownika sądu może być oceniany jako naruszenie jego prawa do życia rodzinnego, prywatności — oraz norm czasu pracy? Czy można wyznaczyć do obsługi posiedzeń aresztowych wyłącznie pracowników sekretariatu wydziału karnego, czy jednak powinno się równomiernie obciążać wszystkich zatrudnionych w sądzie? wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2017 r. (I PK … Dowiedz się więcej