Skuteczność doręczenia zastępczego (uchwała SN III CZP 105/16)

nieprawidłowe doręczenie wezwania rozprawę

A teraz coś z nieco innej beczki: w ubiegłotygodniowej uchwale Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż skuteczność doręczenia zastępczego wymaga wysłania korespondencji sądowej na aktualny adres oraz właściwe nazwisko odbiorcy. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r. (III CZP 105/16) ​Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 par. 1 kpc może być uznane za … Dowiedz się więcej

Wyjazd za granicę kraju i fikcja doręczenia — a przywrócenie terminu do zaskarżenia orzeczenia

Sporo kontrowersji i wątpliwości wśród P.T. Czytelników Lege Artis (także potencjalnych, przyszłych i niepewnych Czytelników ;-) budzi fikcja doręczenia pism procesowych, która może być szczególnie dotkliwa w przypadku rozminięcia się z terminem do wniesienia jakiegoś pisma — na przykład zaskarżenia niekorzystnego orzeczenia, etc. Na część pytań odpowiada (ale parę pytań i wątpliwości wywołuje) nieprawomocne postanowienie … Dowiedz się więcej