Generalny zakaz picia alkoholu w miejscach publicznych (art. 14 ust. 2a uwtpa)

Przeznaczanie zysku kapitał zapasowy pokrzywdzenie akcjonariusza

Krótko i na temat: w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości — czyli generalny zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych (ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 310; o projekcie pisałem … Dowiedz się więcej

„Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym” (projekt nowelizacji art. 14 ust. 2a uwtpa)

zakaz spożywania alkoholu miejscu publicznym

Mogą być zmiany na lepsze, mogą być na gorsze. Do tych drugich zaliczyłbym poselski projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wprowadzający zakaz spożywania alkoholu w miejscu publicznym — z wyjątkiem miejsc wyznaczonych. Nowelizacja dotyczy m.in. zmiany art. 14 ust. 2 uwtpa, który obecnie zakazuje picia alkoholu „na ulicach, placach i w … Dowiedz się więcej

SN nie wyjaśnił czym jest „ulica” w „zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach” (ale i tak wszystko jest jasne)

ulica zakaz spożywania alkoholu

Krótko i na temat: Sąd Najwyższy odmówił wydania uchwały wyjaśniającej czym jest „ulica” w zakazie „zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach” (postanowienie SN z 19 stycznia 2017 r., I KZP 14/16) — ale w ustnych motywach orzeczenia wskazał, że jedynie słuszna jest definicja w ustawie o drogach publicznych. Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła apelacji obwinionego o usiłowanie wypicia … Dowiedz się więcej

Czym jest „ulica” z art. 14 UWTPA? (I KZP 14/16)

Sąd Najwyższy definicja ulicy

Czysto informacyjnie: do Sądu Najwyższego wpłynęło już zagadnienie dotyczące definicji ulicy (jak w „zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach”, art. 14 ust. 2a UWTPA). Sprawa w Sądzie Najwyższym dostała sygnaturę I KZP 14/16, zaś przedstawione pytanie brzmi (pozwoliłem sobie nieco przeredagować tekst): Czy pod pojęciem „ulicy” zawartym w art. 14 ust. 2a … Dowiedz się więcej

Jeszcze raz zakaz picia alkoholu w miejscu publicznym

Sąd Najwyższy definicja ulicy

Przyszła wiosna, zrobiło się cieplej — wzrosła liczba wątpliwości dotyczących picia pod chmurką. Przypominam, że — nieistniejący — zakaz picia alkoholu w miejscu publicznym był przedmiotem rozważań parę miesięcy temu (przypomnijmy, że w rzeczywistości takiego zakazu nie ma: nie wolno natomiast spożywać go na ulicach, placach i w parkach). Natomiast obecnie, z racji tego, że … Dowiedz się więcej