Wpłata podatku przez inną osobę

Zagadnął mnie P.T. Czytelnik: czy na indywidualny rachunek podatkowy może być dokonana zapłata podatku przez inną osobę? Skoro każdy ma swój własny numer rachunku, zaś identyfikator podatkowy (NIP, PESEL) kryje się w numerze konta do wpłat i nie wynika już z formatki przelewu, aż prosi się by wykorzystać mikrorachunek do jakiejś formy rozliczeń (pada nawet … Dowiedz się więcej