Umyślne spowodowanie wypadku drogowego w nieudanej próbie samobójczej to przestępstwo zabójstwa

Czy umyślne spowodowanie wypadku drogowego może być kwalifikowane jako zabójstwo, jeśli jest ofiara śmiertelna? Czy jednak wypadek to zawsze zdarzenie nieumyślne, nawet jeśli jeden z pasażerów poniósł śmierć? A przy okazji: czy nieudana próba samobójcza może być kwalifikowana jako przestępstwo? wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 3 listopada 2022 r. (II AKa 102/22)Przepis art. 148 § … Dowiedz się więcej

Przyjęcie zlecenia zabójstwa (art. 148a kk)

Ciągnąc jeszcze przez moment najnowszą nowelizację kodeksu karnego chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden przepis, w myśl którego przestępstwem będzie przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka, a także przygotowanie do zabójstwa. A mianowicie, w koniecznym skrócie (P.T. Czytelnicy bieglejsi w prawie karnym poprawią lub dojaśnią): art. 148a kodeksu karnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600)§ 1. Kto przyjmuje zlecenie zabójstwa … Dowiedz się więcej

Zgoda na badanie poligraficzne nie obejmuje treści zadawanych pytań (a „wykrywacz kłamstw” nie wykrywa żadnych kłamstw)

Czy „wykrywacz kłamstw” może posłużyć do stwierdzenia sprawstwa i winy przestępstwa? Czy jednak urządzenie to bada wyłącznie reakcje organizmu na określone pytania, a więc opinia wariograficzna nie może być podstawą skazania? A skoro jesteśmy przy pytaniach: czy zgoda na badanie poligraficzne obejmuje także treść konkretnych pytań, które mogą być zadane?  wyrok Sądu Najwyższego z 6 lipca 2022 r. (III KK … Dowiedz się więcej

Czy 25 lat za usiłowanie zabójstwa to „zaspokajanie restrykcyjnych upodobań części społeczeństwa”?

Czy próba zabicia człowieka — która skończyła się ciężkim okaleczeniem — powinna być karana tak samo jak zabójstwo? Czy jednak skazanie na 25 lat więzienia to „zaspokajanie restrykcyjnych upodobań części społeczeństwa”? (wyrok Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2022 r., V KK 151/20). Orzeczenie dotyczyło mężczyzny, który — 9 miesięcy po wyjściu z więzienia, gdzie odbywał … Dowiedz się więcej

Uzasadnienie wyroku na formularzu to nie uzasadnienie (i może naruszać prawo do rzetelnego procesu)

Człowiek słowa pisze, takie słowo wróblem wyleci, a powróci wołem — zwłaszcza jeśli chodzi o uzasadnienie wyroku sporządzone na formularzu. Dziś zatem czas na kilka akapitów o tym jak mądry sąd zauważył, że uzasadnienie wciśnięte w ramki tabelki może nie pozwalać na jasne zrozumienie „co sąd przez to myślał”, a w konsekwencji naruszać prawo do … Dowiedz się więcej