System pracy weekendowej (art. 144 kp)

System pracy weekendowej

Krótko i na temat: a gdyby ktoś się zaparł, w przyszłości, że lubi i chce pracować — ale tylko i wyłącznie w weekendy i święta — to czy chlebodawca może przychylić się do takiego (z perspektywy 99% populacji dziwnego) żądania? Odpowiedzi należy szukać oczywiście w instytucji o zmyślnej nazwie system pracy weekendowej — czyli w … Dowiedz się więcej