Odpracowanie pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki będącej pracodawcą

Czy możliwe jest odpracowanie pożyczki udzielonej przez pracodawcę poprzez pracę w nadgodzinach? Czy w takim przypadu wspólnik pracodawcy może być utożsamiany z pracodawcą? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 1385/16). Pracownik podpisał ze wspólnikiem spółki-pracodawcy umowę pożyczki (nieoprocentowane 150 tys. złotych), w dokumencie postanowiono, że pożyczona kwota będzie oddawana … Dowiedz się więcej