Czy można zrzec się prawa jazdy?

Czy możliwe jest zrzeczenie się prawa jazdy? Jeśli kierowca uważa, że uprawnienia nabył nieprawidłowo, a poza tym i tak już ich nie potrzebuje? nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 11 stycznia 2024 r. (II SA/Sz 899/23)Okoliczność, że w ustawie o kierujących pojazdami nie przewidziano możliwości zrzeczenia się prawa jazdy, nie zmienia uprawnienia strony do żądania uchylenia lub … Dowiedz się więcej

Czy można dostać zezwolenie na karabinek automatyczny — w celach kolekcjonerskich?

Wzruszenie orzeczenia lekarskiego pozwolenia broń

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy możliwe jest wydanie zezwolenia na posiadanie samoczynnej broni palnej (karabinka samoczynnego, pistoletu maszynowego) do celów kolekcjonerskich? Czy jednak taka broń, jako szczególnie niebezpieczna, nie może być przedmiotem pozwolenia? prawomocny wyrok WSA w Warszawie z 25 września 2018 r. (II OSK 21/18) 1. Posiadanie broni nie należy do … Dowiedz się więcej