Czy codzienne bicie dzwonów kościelnych narusza zakaz zanieczyszczania środowiska hałasem?

Przepisy prawa pozwalają na publiczne używanie urządzeń nagłaśniających m.in. dla uczczenia uroczystości związanych z kultem religijnym. Jak jednak rozumieć pojęcie uroczystości? Czy uroczystością może być coś, co dzieje się codziennie, czy jednak uroczystość to wydarzenie specjalne? Słowem: czy bicie kościelnych dzwonów — codzienne, kilka razy dziennie, na przykład z takiej okazji jak pełna godzina — … Czytaj dalej

Organ, który gra z obywatelem w formalnego ping-ponga jest w bezczynności (udawanie strusia w/s hałaśliwych dzwonów kościelnych)

Organ administracji publicznej, do którego wpływa jakieś żądanie, powinien zająć się sprawą — wszcząć postępowanie lub formalnie odmówić jego wszczęcia (art. 61a par. 1 kpa). Co jednak zrobić, jeśli organ zaczyna grać z obywatelem w ping-ponga — coś tam porobi, ale postępowania nie wszczyna, nie wydaje też postanowienia o odmowie jego wszczęcia? Czy wpadnięcie sprawy … Czytaj dalej

Czy odgrywanie religijnych melodyjek z wieży kościelnej — rano, w południe, wieczorem — jest zaśmiecaniem środowiska hałasem?

"Gmina wolna ideologii LGBT"

A jeśli wstałeś dziś, P.T. Czytelniku, na tyle wcześnie, by zdążyć na procesję — ale też masz chwilę na kilka akapitów o tym czy wygrywanie melodii z wieży kościelnej może być traktowane jako zanieczyszczanie środowiska hałasem? — to dziś jest tekst jak znalazł (nieprawomocny Wyrok WSA w Gdańsku z 24 kwietnia 2019 r., II SA/Gd … Czytaj dalej

Bicie w dzwony kościelne nie jest wykroczeniem zakłócania spokoju parafian

"Gmina wolna ideologii LGBT"

Hałas szkodzi, zakłócanie spokoju hałasem jest wykroczeniem — to oczywista oczywistość. Czy można przez to powiedzieć, że bicie dzwonów w kościele prowadzi do zakłócania spokoju parafian — zatem ksiądz proboszcz popełnia wykroczenie zakłócania spokoju? wyrok Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2018 r. (IV KK 475/17)Zwyczaj (a niewątpliwie z nim mamy do czynienia, skoro bicie kościelnych … Czytaj dalej

Zanieczyszczanie hałasem środowiska (zakaz używania sprzętu nagłaśniającego)

wyznaczenie inkasenta tantiem ważność licencji

Przyszła wiosna, chce się żyć — niektórym chce się żyć mimowolnie kojarzy się z nie dam żyć. Dziś zatem krótko o tym, że zanieczyszczanie hałasem miejsc publicznych jest wykroczeniem, za które można dostać nawet 5 tys. złotych grzywny. Rozchodzi się oczywiście o przepisy ustawy prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519), zgodnie … Czytaj dalej