Czy z wiatrówki można strzelać gdzie popadnie?

A skoro niedawno było o tym, że do sądów nie wolno wnosić broni i innych niebezpiecznych przedmiotów, dziś czas na kilka zdań o poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie gdzie wolno strzelać z wiatrówki — i czy aby na pewno gdzie popadnie? A to pod wpływem kolejnej polemiki z pykającym na oślep. Dalej będzie w punktach: art. 8 ustawy … Dowiedz się więcej

Wiatrówka nie jest „niebezpiecznym przedmiotem” podobnym do broni

Czy wiatrówka — która nie jest bronią pneumatyczną (jeśli energia pocisku nie przekracza 17 dżuli) — może być zakwalifikowana jako niebezpieczny przedmiot podobny do broni? Czy strzelanie do człowieka z wiatrówki można potraktować jako „szczególne udręczenie”? wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 października 2019 r. (II AKa 143/19)Pistolet pneumatyczny nie stanowi innego podobnie niebezpiecznego … Dowiedz się więcej

Czy pies jest „niebezpiecznym przedmiotem” w rozumieniu prawa karnego?

organizacja społeczna ochrony zwierząt status strony

A skoro niektórych P.T. Czytelników tak poruszają tematy w rodzaju czy kij bejsbolowy to broń biała oraz jakie są konsekwencje wyposażenia się w niebezpieczny przedmiot przez uczestnika manifestacji — i czy to oznacza, że na różne konwentykle czarnosinych flejersów lepiej ubrać wygodne trampki zamiast podkutych buciorów — to dziś warto dwa zdania poświęcić pytaniu: czy pies, celowo użyty przez … Dowiedz się więcej

„Posługiwanie” się nożem a „używanie” noża (art. 280 § 2 kk vs art. 159 kk)

Zakańczając już z wolna cykl poświęcony broni — który zaczął się od zakazu posiadana pewnych kategorii broni białej, i tak aż do trzech groszy o obronie koniecznej — dziś parę zdań nt. tego co oznacza „posługiwanie” się nożem w odróżnieniu od „używania” noża — w kontekście karalności przestępstw z art. 159 kk i art. 280 kk. wyrok SA … Dowiedz się więcej