Nie można skazać za przestępstwo, za które oskarżony nie został wydany przez inne państwo

skazanie inne przestępstwo ekstradycja

Czy sprawca przestępstwa, który ukrywał się w innym państwie, może być skazany za inne przestępstwo, niż to, za które doszło do ekstradycji? Czy jednak polskie władze są związane decyzją o wydaniu sprawcy pod zarzutem popełnienia określonych czynów? (wyrok Sądu Najwyższego z 27 maja 2020 r., II KK 368/19). Orzeczenie dotyczyło mężczyzny prawomocnie skazanego na 2 … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność podejrzanego za składanie fałszywych zeznań

Świadek w postępowaniu karnym nie może kłamać, może natomiast (w pewnych przypadkach) odmówić odpowiedzi na pytanie. Oskarżony niewiele musi: nie musi udowadniać swej niewinności (uznaje się go za niewinnego, dopóki winy się mu nie dowiedzie), ma też prawo odmówić składania zeznań. Klasyczną (lecz niedopuszczalną) zagrywką organów ścigania jest przesłuchanie „potencjalnie podejrzanego” jako świadka, a dopiero … Dowiedz się więcej