Przywrócenie terminu procesowego po półtora roku wymaga wskazania wyjątkowego wypadku usprawiedliwiającego zwłokę strony

Niezależnie od tego z epidemią poradzimy sobie szybko czy nieco później, koronawirus z pewnością jeszcze przez dłuższy czas będzie powracał w procesach: albo strona z czymś nie zdąży, albo chociaż spróbuje powołać się na pandemię. To chyba dobry czas na kilka akapitów o tym czy strona może przypomnieć sobie o upływającym terminie wiele miesięcy po … Dowiedz się więcej

Sąd ma obowiązek pouczyć stronę o sposobie zaskarżenia orzeczenia

Wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku wymaga uprzedniego złożenia wniosku o odpis wyroku z uzasadnieniem. Cóż jednak począć jeśli strona wniosła o doręczenie wyroku — ale nie dodała „z uzasadnieniem”? A na marginesie: sąd ma obowiązek pouczenia strony o prawie do zaskarżenia orzeczenia, ale jak szczegółowe musi być to pouczenie? postanowienie Sądu Najwyższego z 21 września … Dowiedz się więcej

Nakaz zapłaty doręcza się pod adres zamieszkania pozwanego

nieprawidłowe doręczenie wezwania rozprawę

A skoro kilka dni temu takim szerokim echem odbiła się kwestia rzekomo nieprawidłowego doręczenia pozwu w sprawie Dorota Wellman vs. Jacek Piekara, to chyba mamy dobry czas na kilka akapitów o tym jakie konsekwencje ma doręczenie nakazu zapłaty pod nieprawidłowy adres? — oraz co to znaczy, że pozew doręcza się pod adres zamieszkania pozwanego? (postanowienie … Dowiedz się więcej

Czy choroba dziecka pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego?

A skoro kilka dni temu było o tym, że nagła choroba pełnomocnika może być podstawą do przywrócenia terminu procesowego — to dziś kilka zdań o tym czy choroba dziecka pełnomocnika uzasadnia podobny wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku? postanowienie SN z 9 maja 2017 r. (I UZ 10/17) Choroba dziecka pełnomocnika … Dowiedz się więcej

Czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego — jeśli pojawiła się w ostatnich dniach na dokonanie czynności?

Pytanie jest proste i logiczne, odpowiedź… niekoniecznie: czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego — nawet jeśli wszyscy czekali do ostatniego momentu (na wniesienie skargi kasacyjnej) — bo skoro na coś mamy dwa miesiące, nie można czekać do ostatniej chwili? Czy też skoro prawo daje nam na dokonanie czynności dwa miesiące, to oznacza, że są … Dowiedz się więcej