Czy doręczenie przez InPost jest podstawą do wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej? ;-)

nieprawidłowe doręczenie wezwania rozprawę

Niektóre doręczenia korespondencji sądowej przez InPost zdecydowanie wykraczały poza sferę prawa — z impetem wchodząc w branżę rozrywkową. Czy jednak oznacza to, że można wnosić o przywrócenie terminu na wniesienie skargi kasacyjnej powołując się na to, że operator nie potrafił określić daty doręczenia pisma na kopercie — zaś w systemie internetowym są różne daty? postanowienie … Dowiedz się więcej

Wyjazd za granicę kraju i fikcja doręczenia — a przywrócenie terminu do zaskarżenia orzeczenia

Sporo kontrowersji i wątpliwości wśród P.T. Czytelników Lege Artis (także potencjalnych, przyszłych i niepewnych Czytelników ;-) budzi fikcja doręczenia pism procesowych, która może być szczególnie dotkliwa w przypadku rozminięcia się z terminem do wniesienia jakiegoś pisma — na przykład zaskarżenia niekorzystnego orzeczenia, etc. Na część pytań odpowiada (ale parę pytań i wątpliwości wywołuje) nieprawomocne postanowienie … Dowiedz się więcej