Zgoda na badanie poligraficzne nie obejmuje treści zadawanych pytań (a „wykrywacz kłamstw” nie wykrywa żadnych kłamstw)

Czy „wykrywacz kłamstw” może posłużyć do stwierdzenia sprawstwa i winy przestępstwa? Czy jednak urządzenie to bada wyłącznie reakcje organizmu na określone pytania, a więc opinia wariograficzna nie może być podstawą skazania? A skoro jesteśmy przy pytaniach: czy zgoda na badanie poligraficzne obejmuje także treść konkretnych pytań, które mogą być zadane?  wyrok Sądu Najwyższego z 6 lipca 2022 r. (III KK … Dowiedz się więcej

Czy można przesłuchać świadka z „wykrywaczem kłamstw”?

czas pracy aktora teatralnego

Czy w postępowaniu karnym można użyć — do sprawdzenia wiarygodności zeznań świadka świadka — wariografu? Czy dopuszczalne jest przesłuchanie z „wykrywaczem kłamstw”? Czy słowa wypowiedziane przez osobę podpiętą do poligrafu można wziąć pod uwagę jako dowód w procesie? wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 9 kwietnia 2019 r. (II AKa 376/18)1. Zarzucanie przez prokuratora niedopuszczenia dowodu … Dowiedz się więcej

Sąd Najwyższy przeciwko stosowaniu wariografu w przesłuchaniu

A teraz coś z nieco innej beczki: Sąd Najwyższy w postanowieniu z 29 stycznia 2015 r. — odmawiając podjęcia uchwały w sprawie wymagającej zasadniczej wykładni ustawy — wypowiedział się przeciwko dopuszczalności stosowania wariografu w czasie przesłuchania (sygn. akt I KZP 25/14). Zakaz ten wynikać ma z art. 177 par. 5 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, … Dowiedz się więcej