Jednoosobowy sąd odwoławczy (bo koronawirus) nie gwarantuje prawa do sądu (uchwała SN)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę dobre: w wydanej wczoraj uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że orzekający w składzie jednoosobowym (bo koronawirus) sąd odwoławczy jest sądem sprzecznym z przepisami prawa, czego skutkiem jest nieważność postępowania. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r. (III PZP 6/22)Rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd drugiej instancji w składzie … Dowiedz się więcej

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie podlega doręczeniu „nawzajem bezpośrednio”

A skoro jakiś czas temu było o tym, że wadliwe doręczenie pisma ze zmianą powództwa oznacza, że zmiana treści roszczeń jest bezskuteczna, a wczoraj o tym, że wniesione apelacji via ePUAP może być skuteczne (jeśli, jeśli), dziś czas na kilka zdań o tym, że wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku nie musi być doręczany … Dowiedz się więcej

Przetwarzanie danych osobowych w aktach sądowych nie podlega nadzorowi PUODO

przetwarzanie danych osobowych wymiar sprawiedliwości 

Czy sąd może przetwarzać dane osobowe w aktach prowadzonych spraw? Czy wizerunek osoby fizycznej może stanowić jej dane osobowe? Czy przetwarzanie danych osobowych przez wymiar sprawiedliwości podlega RODO — i czy sposób przetwarzania może oceniać Prezes UODO? (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 29 sierpnia 2019 r., II SA/Wa 633/19). Orzeczenie dotyczyło wniesionej do PUODO … Dowiedz się więcej

Prawo do sądu obejmuje tylko dwie instancje

Czy konstytucyjne prawo do sądu obejmuje tylko dwie instancje? Czy prawo do „dodatkowego” rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy jest objęte konstytucyjnymi gwarancjami? Czy jednak „ponadinstancyjne” środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń nie są objęte prawem do sądu? postanowienie Sądu Najwyższego z 13 września 2019 r. (IV CZ 78/19) Prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) nie … Dowiedz się więcej