Nieświadome udostępnienie swego konta bankowego „na słupa” to nie pomocnictwo w oszustwie

Czy osoba, która przez swą naiwność użycza rachunku bankowego oszustowi, może odpowiadać za pomocnictwo w przestępstwie oszustwa? Czy jednak lekkomyślne i nieświadome udostępnienie konta bankowego użytego w celu oszukania innych osób nie oznacza istnienia zamiaru dokonania czynu zabronionego? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 maja 2023 r. , II AKa 428/22). Sprawa zaczęła się … Dowiedz się więcej

Czy organizator manifestacji „umieszcza” nieprzyzwoite treści na plakatach przyniesionych przez manifestantów?

Czy organizator zgromadzenia publicznego może odpowiadać za nieprzyzwoite treści prezentowane przez uczestników manifestacji? Czy jednak odpowiedzialność można ponosić za własne czyny — nawet jeśli mówimy o podżeganiu lub pomocnictwie — a nie za cudze? I, wcale nie na marginesie: czy publicznie prezentowane zdjęcia martwych płodów ludzkich są „nieprzyzwoite”? wyrok Sądu Najwyższego z 4 stycznia 2023 r. … Dowiedz się więcej

Przyjęcie zlecenia zabójstwa (art. 148a kk)

Ciągnąc jeszcze przez moment najnowszą nowelizację kodeksu karnego chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden przepis, w myśl którego przestępstwem będzie przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka, a także przygotowanie do zabójstwa. A mianowicie, w koniecznym skrócie (P.T. Czytelnicy bieglejsi w prawie karnym poprawią lub dojaśnią): art. 148a kodeksu karnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600)§ 1. Kto przyjmuje zlecenie zabójstwa … Dowiedz się więcej

Sprawca przestępstwa — przesłuchiwany jako świadek –może kłamać prokuratorowi (i nie stanowi to przestępstwa fałszywych zeznań)

Czy przedstawienie sfałszowanej umowy pożyczki jako dowodu w sprawie o zasądzenie należności może być traktowane jako oszustwo? Czy jednak kwalifikację taką wyklucza fakt, że w pozwie podany był prawidłowy adres strony pozwanej, dzięki czemu mogła zareagować? Czy ma znaczenie, że pożyczka rzeczywiście została udzielona, pożyczkobiorca pieniędzy nie oddawał, zaś spreparowanie dokumentu miało na celu wyłącznie … Dowiedz się więcej

Sprawstwo kierownicze zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem (podał klucz do kół, zachęcał okrzykami do zadawania ciosów)

W ramach krótkiego kursu prawa karnego, na bazie ustawy o ochronie zwierząt: czy osoba, która podaje narzędzie i zachęca do zatłuczenia zwierzaczka, będzie odpowiadać za sprawstwo kierownicze zabicia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem? (nieprawomocny wyrok SR w Sandomierzu z 19 lipca 2021 r., II K 395/20). Sprawa dotyczyła dwóch młodocianych mężczyzn, którzy zmusili małoletnich do zabicia … Dowiedz się więcej