Zwolnienie radcy prawnego z tajemnicy radcowskiej

A skoro w sobotę było o tym, że nie możne żądać udostępnienia danych osobowych ktoś, kto te dane już ma — dziś czas na kilka krótkich zdań o tym czy można wystąpić o zwolnienie z tajemnicy radcowskiej prawnika, który być może wie coś, o czym prokurator może przeczytać w posiadanych dokumentach — czy jednak najsamprzód … Czytaj dalej

Nowelizacja inwigilacyjna: zwiększenie uprawnień policji w zakresie ingerencji w prywatność

Czysto informacyjnie: wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano osławioną nowelizację inwigilacyjną — czyli ustawę z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 147). W bardzo dużym skrócie nowe przepisy oznaczają rozszerzenie kompetencji policji i innych formacji służb specjalnych, w szczególności poprzez: radykalne rozszerzenie katalogu … Czytaj dalej