Czy wspólnik, który sprzedał udziały w sp. z o.o. może skutecznie uchylić się od skutków oświadczenia woli o przystąpieniu do spółki?

Czy możliwe jest uchylenie się od skutków przystąpienia do spółki przez wspólnika, którego oszukali partnerzy? A jeśli drugim wspólnikiem spółki była inna spółka z o.o. — czy składane przez zarząd i wspólników obietnice mogą być traktowane jako podstęp spółki? A jeśli ów wprowadzony w błąd wspólnik udziały już sprzeda — czy nadal może powołać się … Dowiedz się więcej

Oferta i kontroferta a sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Umowa sprzedaży udziałów wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dopuszczalne jest zawarcie takiej umowy w trybie ofertowym — i tu jednak muszę zawiesić palec nad klawiaturą. Czas na kilka akapitów o tym czy oferta może być złożona w zwykłej formie pisemnej? oraz jak należy rozumieć przyjęcie oferty z propozycją zmian? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Dowiedz się więcej