Stosowanie układu zbiorowy pracy po przejęciu pracownika w trybie art. 23(1) kp

Czy pracodawca, który przejął pracownika wraz z zakładem pracy, stosuje przez 1 rok układ zbiorowy pracy pracodawcy przekazującego w całości, czy jednak powinien stosować postanowienia własnego układu zbiorowego pracy, jeśli są dla przekazanych pracowników korzystniejsze? Czy stosowanie się do przepisów może być traktowane jako nadużycie prawa podmiotowego?  I całkiem przy okazji: a może czasem wystarczy … Czytaj dalej

Politycznie motywowana obniżka wynagrodzenia prezydenta miasta to dyskryminacja płacowa

obniżenie wynagrodzenia przyczyn politycznych

Czy rada miasta może obniżyć wynagrodzenie prezydenta miasta, który nie potrafi wywiązać się ze swoich zadań? Czy zmniejszenie wynagrodzenia może być też umotywowane różnicami światopoglądowymi? Czy jednak obniżenie wynagrodzenia z przyczyn politycznych może stanowić dyskryminację płacową pracownika? wyrok Sądu Najwyższego z 13 listopada 2019 r. (II PK 47/18) 1. Wyłącznie rada miasta lub gminy jako samorządowy … Czytaj dalej

Czy zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na staż pracy jest dyskryminacją ze względu na wiek?

kiedy zmiany kodeksie drogowym

Poniedziałek to tradycyjny czas na powrót do pracy — i do prawa pracy na tutejszych łamach. Dziś czas na garść podchwytliwych pytań: czy dyskryminacją ze względu na wiek pracownika będzie zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na staż pracy? Czy w ogóle pracodawca może wypłacać pracownikom, którzy dłużej u niego pracują, wyższe wynagrodzenie? wyrok Sądu Najwyższego … Czytaj dalej

Bliskie relacje przełożonego z podwładną mogą skutkować mobbingiem innej pracownicy

Źródłem mobbingu mogą być bardzo bliskie relacje przełożonego z inną pracownicą — jeśli ich skutkiem będzie faworyzowanie faworyty kosztem innych podwładnych. Czy to jednak oznacza, że pracodawca powinien wprowadzić jakieś „etyczne regulacje” przeciwdziałające tworzeniu się par w pracy? A na marginesie: czy dowodem na istnienie mobbingu może być choroba mobbingowanego pracownika? wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Czy pytanie podczas rekrutacji o wychowanie dziecka narusza prawo do prywatności?

cofnięcie skargi kasacyjnej stronę

Czy pytanie o macierzyństwo podczas rekrutacji — o możliwość pogodzenia pracy z wychowaniem dziecka — może naruszać prawo do prywatności kandydatki? A przy okazji: czy w takim przypadku można wnieść pozew i do sądu pracy, i do sądu cywilnego? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 lutego 2018 r., sygn. akt III APa 20/16). Spór dotyczył dyskryminacji … Czytaj dalej