Konsument może żądać wydania przez bank kopii umowy kredytowej, która jest mu niezbędna do określenia wysokości roszczeń (TSUE)

Czy kredytobiorcy, który jest przekonany, że po spłacie bank jest mu coś dłużny, przysługuje żądanie wydania kopii umowy kredytu konsumenckiego i innych dokumentów pozwalających określić wysokość ewentualnego roszczenia? Czy jednak każdy pozywa jak uważa, więc jak nie uważał i dokument zgubił, to ma problem? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 października 2023 r. (C-326/22)Konsument może wymagać od … Dowiedz się więcej

Czy brak zaokrąglenia wps skutkuje zwrotem pozwu?

Obowiązkiem powoda jest podać w pozwie wartość przedmiotu sporu, która powinna być zaokrąglona w górę do pełnego złotego. Czy zatem brak zaokrąglenia wartości przedmiotu sporu — podanie wps z groszami po przecinku — jest uchybieniem formalnym, które powinno skończyć się zwrotem pozwu? A jeśli sąd pozwu nie zwrócił, to wyrok nadaje się do uchylenia? (wyrok Sądu Apelacyjnego … Dowiedz się więcej

Czy zamiar wniesienia pozwu uzasadnia żądanie udostępnienia z rejestru PESEL adresu zamieszkania pozwanego?

Czy planowane wniesienie powództwa uzasadnia wniosek o udostępnienie z rejestru PESEL adresu zamieszkania pozwanego? Czy jednak sam zamiar złożenia pozwu nie pozwala na udostępnienie danych, ponieważ zamiar nie oznacza istnienia interesu prawnego? (nieprawomocny wyrok WSA w Szczecinie z 6 kwietnia 2023 r., II SA/Sz 861/22). Sprawa zaczęła się od złożonego przez matkę wniosku o udostępnienie z … Dowiedz się więcej

Czy miarkowanie kary umownej wymaga żądania strony — czy sąd może obniżyć jej wysokość z urzędu?

Czy sąd może obniżyć wysokość kary umownej, bo tak mu wychodzi ze sprawy? Czy jednak warunkiem miarkowania kary umownej jest żądanie dłużnika — który powinien wiedzieć i powiedzieć czego i dlaczego się domaga od wierzyciela? wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2022 r. (II CSKP 578/22)Żądanie miarkowania kary umownej musi dać się jednoznacznie odczytać z treści oświadczeń procesowych … Dowiedz się więcej

Ocena, że zatrudnienie jest niemożliwe lub niecelowe nie oznacza, że sąd może oddalić powództwo o nawiązanie stosunku pracy

Czy niedoszły pracownik może pozwać niedoszłego pracodawcę o nawiązanie stosunku pracy? Na przykład kandydat, który wygrał konkurs na zatrudnienie na stanowisku dyrektora szkoły? Jeśli w tzw. międzyczasie gmina przekształciła szkołę w nieco inną jednostkę? Czy sąd może oddalić powództwo o nawiązanie stosunku pracy stwierdzając, że zatrudnienie byłoby niemożliwe lub niecelowe — czy jednak nawet wówczas powództwo podlega … Dowiedz się więcej