Sąd nie powinien zajmować się sprawą związaną z sądem instancyjnie nadrzędnym

Czy sąd niższej instancji może zajmować się sprawą przestępstwa, które dotyczy sądu wyższego instancją? Czy pochodzącym z sądu zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa może zajmować się (właściwy miejscowo) sąd podległy? Czy jednak ryzyko konfliktu interesów uzasadnia przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu — takiemu, od którego odwołania nie będą trafiać do sądu zainteresowanego obrotem sprawy? postanowienie Sąd … Czytaj dalej

Czy broniący się przed naruszeniem miru domowego odpowiada za naruszenie dóbr osobistych intruza?

Czy broniący się przed naruszeniem miru domowego odpowiada za naruszenie dóbr osobistych intruza? Czy w przypadku wyrządzenia krzywdy napastnikowi może zaistnieć konieczność zapłacenia zadośćuczynienia? A może mamy tu do czynienia z obroną konieczną, która zwalnia sprawcę naruszenia z odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 18 października 2016 r., sygn. akt … Czytaj dalej

O prywatności ministra Sikorskiego naruszonej dronem z lotu ptaka

Prywatność ministra Radosława Sikorskiego

motto na dziś: „No jakim prawem on mi na moje niebo wlata?!” — Kazimierz Pawlak, w „Nie ma mocnych” Minister Radosław Sikorski chyba zacznie pisać własny kodeks karny. Takie mam wrażenie biorąc pod uwagę liczbę zawiadomień kierowanych przezeń do organów ścigania. No chyba że kodeks karny pisze mecenas Giertych (mecenas napisane kursywą, bo tym razem źródłosłowu … Czytaj dalej