O tym, że BŮH JE LÁSKA — a więc czym jest przestępstwo obrazy uczuć religijnych?

BŮH JE LÁSKA

Tak mnie naszło, po tym jak wczoraj napotkałem na przydrożnej kapliczce dumny napis „BŮH JE LÁSKA”, po czym przypomniałem sobie, iż kilka dni wcześniej media donosiły o tym, że policja zarekwirowała jakiś bogu ducha winny obrazek wiszący na ścianie lokalu konsumpcyjnego, ponieważ zdaniem klientki obrażał jej uczucia religijne… Czy ocena, iż doszło do przestępstwa obrażania uczuć … Czytaj dalej

O tym, że jest projekt uchylenia przepisów penalizujących „przekroczenie granic” wolności słowa

projekt uchylenia art. 196 212 kk

A teraz coś z całkiem innej beczki: w Izbie Poselskiej pojawił się bardzo lakoniczny acz nie mniej ciekawy projekt nowelizacji kodeksu karnego przewidujący uchylenie kilku najbardziej bulwersujących przepisów penalizujących nadmierną swobodę (lub też „przekroczenie granic”, jak to zwykle się nazywa w orzecznictwie) w korzystaniu z wolności słowa. Lakoniczny, bo składa się z dwóch artykułów, z … Czytaj dalej

O tym, że przecież nie każda krytyka religii czy klerykalizmu jest obrazą uczuć religijnych

urban skazany obraza uczuć religijnych

A teraz coś z nieco innej beczki: jak podają media, znany (lecz chyba nieco już przygasły) skandalista Jerzy Urban został nieprawomocnie uznany winnym czynu polegającego na publikacji w „NIE” karykatury Jezusa Chrystusa — co, po zakwalifikowaniu jako przestępstwo określone w art. 196 kk, pozwoliło na ukaranie go grzywną w piekielnie niebotycznej wysokości 120 tys. złotych … Czytaj dalej

Działalność artystyczna nie wyłącza odpowiedzialności za obrazę uczuć religijnych (art. 196 kk)

obraza uczuć religijnych działalność artystyczna

A skoro było parę dni o tym, że zdaniem Trybunału Konstytucyjnego sankcja karna za obrazę uczuć religijnych jest zgodna z Konstytucją RP (SK 54/13) — a zatem pieśniarka Dorota Rabczewska mogła zostać ukarana grzywną za „naprutych winem” — to dziś będzie skrótowo o tym co o art. 196 kk myśli Sąd Najwyższy w kontekście swobody … Czytaj dalej

Kara za obrazę uczuć religijnych zgodna z konstytucją (SK 54/13)

projekt uchylenia art. 196 212 kk

Co za dzień, co za dzień! W wydanym dziś wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 196 kodeksu karnego — przewidujący karę nawet 2 lat więzienia za obrazę uczuć religijnych — nie narusza konstytucji (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r., SK 54/13). Przypomnijmy (o sprawie pisałem trzy miesiące temu, bo wówczas temat miał trafić na wokandę — … Czytaj dalej